Användarvillkor

Vi vill förenkla och stärka samverkan och matchning mellan studenter och arbetsgivare. En samverkan och matchning som bygger på att eliminera budbärare och mellanhänder och istället erbjuda en innovativ, enkel och kraftfull digital plattform som möjliggör direkt samverkan och matchning mellan studenter och arbetsgivare. Det gemensamma och genuina intresset mellan parterna är det som skapar en relevant och hållbar relation, det kallar vi för intressebaserad matchning. Vi är här för att förenkla, modernisera och förändra på dagens sätt att rekrytera men även här för att tillsammans skapa framtidens arbetsplatser som bygger på det gemensamma och genuina intresset!

Inledning

Genom att gå med i Hitract godkänner du detta Användarvillkor (nedan även kallat "Användaravtal" och “Avtal”) och ingår ett juridiskt bindande avtal med Hitract. Du går med i Hitract genom att logga in på tjänsten, t ex genom att trycka på en knapp där det står “Logga in via...”. Detta Avtal gäller även om du använder våra tjänster på ett företags eller organisations vägnar. Om du av någon anledning inte godkänner detta Avtal ska du inte gå med i tjänsten. Vill du säga upp detta Avtal med oss kan du göra detta när som helst genom att ta bort ditt konto och sluta besöka vår tjänst.

För vilka tjänster och för vem gäller detta Avtal?

Detta Avtal gäller för samtliga tjänster du hittar under domänen hitract samt Hitracts app(ar) och eventuella tjänster som uppger sig att gälla under detta Avtal. Detta Användaravtal gäller för såväl registrerade användare (även kallade “Medlemmar”) av vår tjänst som för för icke-registrerade användare av vår tjänst (även kallade “Besökare”).

Vem ingår du kontrakt med?

När du godkänner detta Avtal ingår du ett juridiskt bindande avtal med Hitract. Detta innebär även att du omfattas av vår integritetspolicy och cookiepolicy.

Ändringar av Avtal?

Hitract kan när som helst ändra detta användarvillkor, vår integritetspolicy samt vår cookiepolicy. När detta görs meddelas det, om så är nödvändigt enligt lag, på vår hemsida, via ett meddelanden till dig eller med andra medel. Vi gör detta för att du ska ha möjlighet att på nytt se över våra användarvillkor, integritetspolicy och/eller vår cookiepolicy. Ifall du motsätter dig en ändring i tidigare nämnda avtal ber vi dig omedelbart avsluta ditt konto samt sluta besöka vår tjänst. Om du väljer att fortsätta använda tjänsten efter en ändring trätt i kraft godkänner du vårt nya avtal.

Dina skyldigheter

Som Medlem eller Besökare av våra tjänster har du vissa skyldigheter gentemot oss. Dessa finns till för att skapa en så trygg och säker tjänst för dig som möjligt samt för att säkerställa att denna tjänst fungerar så bra som möjligt för det stora flertalet. Våra tjänster följer gällande lagar och regler och vi tar dessa på största allvar. På grund av detta ser vi att det är av största vikt att även du som Medlem eller Besökare av vår tjänst följer gällande lagar och regler i din användning av tjänsten.

Vad måste du uppfylla för att få använda denna tjänst?

För att använda tjänster under domänen hitract måste du uppfylla följande krav;
(1) Du måste vara över 16 år gammal
(2) Du får inte tidigare ha stängts av från Hitract
(3) Ditt konto får endast användas av dig och du får inte skapa konton åt andra
(4) Du innehar endast ett konto på Hitract och detta är registrerat i ditt riktiga namn, detta är det namn du använder i vardagen
(5) Om du väljer att ha en profilbild återger denna bilden dig
(6) Den information du anger under din profil eller på andra platser på tjänsten är korrekt, det vill säga du anger ej medvetet falsk information

Vad måste du tänka på som Medlem?

När du har registrerat dig på vår tjänst innehar du ett konto hos oss och är således Medlem. När du är Medlem åtar du dig följande;
(1) Du gör ditt bästa för att välja ett så starkt och säkert lösenord som du kan och förvarar detta skyddat för att säkerställa konfidentialitet
(2) Du tillåter inte andra att använda ditt konto
(3) Du rapporterar eventuellt missbruk av ditt konto
(4) Du följer gällande lagar och regler i Sverige samt detta användarvillkor vid användning av tjänsten
(5) Du är medveten om att tjänsten, efter ditt godkännande, kan hämta in information från tredje parter och att denna information sedan lagras i tjänsten
(6) Du tar del av vår integritetspolicy och cookiepolicy

Vad godkänner du som Medlem när du går med i tjänsten?

Hitract är byggt för att sammanföra studenter och arbetsgivare genom att matcha dessa parter på bästa sätt. Genom att bli Medlem på tjänsten godkänner du att;
(1) Hitract använder den information du lämnar till oss direkt, hämtat genom tredje parter eller genom att använda, kommunicera och interagera på tjänsten för att matcha dig och göra dig tillgänglig på olika sätt inom tjänsten för potentiella arbetsgivare. Detta görs alltid i enlighet med vår integritetspolicy och vi respekterar alltid dina inställningar gällande vad som kommer synas för andra Besökare och medlemmar. Hitract kommer aldrig avslöja dina jobbsökningsaktiviteter på tjänsten för andra medlemmar, Besökare eller tredje parter
(2) Hitract kommunicerar med dig via den kontaktinformation du uppgivit på tjänsten alternativt genom tjänsten
(3) hålla din kontaktinformation uppdaterad och endast uppge sanningsenlig information
(4) den information du lämnar ifrån dig på tjänsten och genom inställningar gör synlig visas för andra medlemmar på tjänsten samt i vissa fall även utanför tjänsten (beroende på inställning). Vi kommer alltid respektera dina inställningar
(5) Hitract när som helst kan ta bort valfri information (såsom, men inte uteslutande, inlägg, annonser eller bilder) på tjänsten utan att förvarna dig som Medlem
(6) Endast göra information eller material tillgängligt som ej bryter mot gällande lag eller någon parts rättigheter inkluderande immateriella rättigheter.

Vad behöver du tänka på när annan part betalt en tjänst åt dig som Medlem?

Du kan som anställd av ett företag, organisation eller annan part bruka en tjänst på hitract.se som denna part betalt för. I detta förhållande är det du som är Medlem och äger det skapade kontot. Detta betyder att du behöver säkerställa att du följer samtliga delar i detta avtal. Den part som har betalt för tjänsten har rätt att kontrollera åtkomst till Medlem den har betalt tjänsten för samt ta del av rapporter och liknande sammanställningar gällande Medlem.

Vad är dina skyldigheter vid köp av avgiftsbelagd tjänst?

När du köper en premiumtjänst (t ex hitSearch) på hitract.se eller i vår app godkänner du att betala utsatt avgift samt för ditt land tillämpliga skatter och avgifter. Om du inte betalar utsatt avgift kommer tjänsten avslutas och du kommer inte kunna ta del av tjänsten. I de fall där du betalar med ett kort kopplat till en annan valuta eller betalar en faktura i annan valuta är du medveten om att det kan tillkomma växlingsavgifter och att utsatta avgifter för tjänsten kan variera (t ex på grund av valutakurs).

För att kunna ge en så sömnlös upplevelse som möjligt för dig som kund kommer vi debitera dig för samtliga prenumerationstjänster (t ex hitSearch) automatiskt så länge som du väljer att inneha någon av tjänsterna. Detta betyder att en debitering kommer göras på av dig vald betalningsmetod (t ex kreditkort) i början av varje period. För att detta inte ska ske måste du avsluta din tjänst före förnyelsedagen av din tjänst.

Dina och våra rättigheter

Som Medlem på Hitract har du ett antal rättigheter. Dessa är viktiga för dig att känna till och ha vetskap om.

Vem har äganderätt till information och material på tjänsten?

Som Medlem på Hitract äger du samtlig information och material som du lägger upp i tjänsten. Du beviljar, i och med att du lägger upp material eller information på tjänsten, Hitract en världsomspännande icke-exklusiv licens att använda, publicera, distribuera, göra kopior av samt behandla materialet eller information utan ditt medgivande eller ersättning till dig eller andra parter. Hitract kommer aldrig att använda den information du lägger upp eller det material du gör tillgängligt i annonseringssyften utan ditt medgivande. Du kan alltid dra tillbaka den icke-exklusiva licensen genom att ta bort informationen eller materialet från tjänsten eller genom att avsluta ditt konto. Eventuell information eller material som andra parter har tagit del av och kopierat kan komma att ligga kvar på tjänsten. Det kan även uppkomma fall där ditt material ligger kvar i underliggande system (så som backup-system) en tid efter det att du har tagit bort eller avslutat ditt konto., detta görs dock ej tillgängligt för andra.

Hur kommer ni hantera mina personuppgifter?

Hitract kommer behöva behandla personuppgifter om dig för att kunna möjliggöra den tjänst som du efterfrågar. I och med detta omfattas du av Dataskyddsförordningen (GDPR) och de rättigheter som denna lagstiftning för med sig. Hitract tar dataskydd och skydd av personuppgifter på största allvar, du hittar mer information rörande personuppgiftshantering i vår integritetspolicy.

Vad för rättighet har jag att säga upp eller avsluta tjänsten?

Såväl du som Hitract kan när som helst avsluta tjänsten och på så sätt utträda ur detta Avtal. Detta gör du genom att avsluta ditt konto i tjänsten, i samband med detta kommer även Avtalet att sägas upp. Följande rättigheter för Hitract fortsätter gälla även efter det att du utträtt ur detta Avtal;
(1) Medlemmar som är kvar på tjänsten har fortsatt rätt att dela den information eller det materials om du en gång gjort tillgänglig på tjänsten
(2) Hitracts världsomspännande icke-exklusiv licens att använda, publicera, distribuera, göra kopior av samt behandla materialet eller information utan ditt medgivande eller ersättning till dig eller andra parter fortsätter gälla.

Begränsningar

Som Besökare eller Medlem på tjänsten är du medveten om att det finns vissa begränsningar. Dessa redogörs för nedan.

Får jag äganderätt till material och information i tjänsten jag köper?

Som Medlem eller Besökare på tjänsten erhåller du under inga omständigheter några immateriella rättigheter i tjänsten. Du får således ingen äganderätt till något material eller information på tjänsten såsom texter, logotyper, bilder eller illustrationer.

Kan min tjänst när som helst ändras eller avslutas?

Hitract förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avsluta eller på annat sätt begränsa tjänsten. Detta kan t ex vara ändringar rörande utseende men även funktionella ändringar såsom sökfunktioner, vi förbehåller oss även rätten att när som helst ändra t ex priser. Du som Medlem har alltid rätten att avsluta ditt Medlemskap.

Hitract är ej en lagringstjänst och tar därför inget ansvar för att hålla den information eller det material du har laddat upp på tjänsten tillgängligt över tid. Material eller information kan när som helst försvinna från tjänsten.

Vad ska jag tänka på vid användning av information och material på tjänsten?

All information och material som görs tillgänglig på tjänsten är antingen skapad av våra medlemmar eller hämtad från tredje parter. I den mån det är möjligt försöker vi granska det material eller information som görs tillgängligt på tjänsten, du kan dock stöta på falsk, stötande, olaglig eller på annat sätt vilseledande innehåll. Du är i och med detta avtal införstådd med att t ex ditt namn, logotyp eller information om dig som person eller företag riskerar att förekomma i felaktiga sammanhang och att såväl Medlemmar som Besökare kan missbruka innehållet. Du är även införstådd med att Hitract inte kan anses ansvariga för ovan missbruk av t ex ditt namn, logotyp eller information om dig som person eller företag.

Hämtar du in information från tredje parter (såsom studiemeriter) är du medveten om att denna information kan vara felaktig i källan och du är införstådd med att Hitract ej kan ändra denna information. Du som Medlem behöver således alltid kontakt källan för information för att kunna få denna ändrad.

Vad har jag som Medlem eller Besökare för garantier?

Hitract garanterar inte tjänstens tillgänglighet och förbehåller sig att när som helst göra avbrott eller på annat sätt göra tjänsten otillgänglig för dig som Medlem eller Besökare. Vidare ges inga garantier om att tjänsten kommer att fungera felfritt. Hitract gör tjänsten tillgänglig så som den ser ut vid vart tillfälle. Detta betyder att Hitract aldrig kan garantera att t ex material, information eller funktioner finns kvar över tid.

Hur ser er ansvarsfrihet ut?

Hitract har, så långt som inte annat krävs av lagen, fullständig ansvarsfrihet. Detta innebär att Hitract eller eventuella tredje parter som vi samarbetar med aldrig kan hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster av t ex data, anseende eller möjligheter. Hitract kan aldrig bli återbetalningsskyldiga för högre belopp än maximalt tre gånger den månatliga eller årliga avgiften för tjänsten (om sådan har avlagts).

Tvister

Vår förhoppningen är att du som Medlem eller Besökare på tjänsten och Hitract genom ovan användarvillkor aldrig ska behöva komma i en tvist. Skulle detta inträffa är det praktiskt för båda parter om vi vet var en tvist ska lösas.

Du godkänner att samtliga tvister avgörs i behörig domstol i Stockholm, Sverige. Du godkänner vidare att svensk lag alltid tillämpas vid tvister.