Akzo Nobel

Genuint intressant
Följ
Fakta
  • Anställda: >250
  • Omsättning: >500 MSEK
  • Huvudkontor: Amsterdam, Holland
  • Grundat: 1994
  • Hemsida: www.akzonobel.com

Om Akzo Nobel

AkzoNobel (registrerat namn Akzo Nobel N.V.) är en internationell kemikoncern med verksamhet inom färg för konsument och proffshantverkare, högteknologisk färg och specialkemikalier. Med huvudkontor i Amsterdam, har företaget verksamhet i mer än 80 länder och sysselsätter cirka 50 000 personer. Försäljningen under 2013 var 14,6 miljarder euro. Efter förvärvet av ICI, omstrukturerades företaget under 2 januari 2008 och döptes om 25 april samma år. (Wikipedia)