Avanza

Genuint intressant
Följ
Fakta
  • Anställda: >250
  • Omsättning: >500 MSEK
  • Huvudkontor: Stockholm, Sverige
  • Grundat: 1999
  • Hemsida: www.avanza.se

Om Avanza

Banken har flertalet gånger vunnit "Årets nöjdaste sparkunder" av svenskt kvalitetsindex. 2018 hade bolaget över 400 anställda och har huvudkontor på Regeringsgatan i Stockholm samt säljkontor i Göteborg. Inom koncernen ingår även de helägda dotterbolagen Avanza Bank, Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, Avanza Fonder och Placera Media Stockholm AB. Avanza-aktien handlas på Stockholmsbörsens Large Cap lista. Avanza är en svensk bank, främst verksam inom sparande, placeringar och pension. Avanza grundades 1999 för att erbjuda digital aktiehandel för privatpersoner till låga priser. Deras verksamhet sker främst digitalt via bolagets hemsida och appar och banken har idag över 750000 kunder och cirka 3,7 procent av den svenska sparmarknaden (juni 2018). (Wikipedia)