Kurser

Andraspråksinlärning hos vuxnaAvancerad programmering A1NAdministration av datorsystemAktuella problem inom datavetenskapAllmän kemi och kemiska energikällorAnimalieproduktion – IdisslareArbetslivets juridik IAktionsforskning och interaktiva metoderAntikens kultur och samhällsliv: KandidatkursAkademiskt skrivande 1 G1NAktionsbaserade metoder och tillämpningAvtagbar protetik samt implantatAvancerad kvantmekanikAfasi, dysartri, talapraxi och dysfagiAvtals- och kontraktsrättAdditiv tillverkning 1 - Koncept, begrepp och metoderAndraspråksinlärning i teori och praktikAndraspråksinlärares läs- och skrivutvecklingArbetsrätt IArrangering i jazz och pop IAvancerad petrologiAvancerad routingArbete och familjeliv i välfärdsstatenAkustiska mätningarAtt presentera och popularisera vetenskapAvancerad kurs i fornnordisk religion IIÄldre i det moderna samhälletAnalys av medier, organisationer och opinionerAvancerat projekt i molekylärbiologiAvancerat projekt i molekylärbiologiAvancerad MolekylärbiologiAvancerad bioinformatikAnatomiArbetslivAktuella problem inom datavetenskapÅldrande och hälsaAffärssystemArbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskapAvancerad analytisk kromatografi - teori och praktik CAudiologiArabiskans grunderAkademisk engelskaArbets- och organisationspsykologins praktiska tillämpningarAtt handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolanAstrofysikAtt handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolanAkademisk text - RASKAnalys A och linjär algebraAtt undervisa om Förintelsen och andra folkmordAvancerad felsökning av datornätverkAnimalieproduktionens driftledning och systemAnalys av NGS-data 1 A1NArbetshälsovetenskap IIAtom- och molekylfysikAnalog elektronikAnalysera digital journalistikAvancerad artificiell intelligens A1NAkut vårdande i högteknologisk och prehospital miljöArkitektonisk byggnadsprojekteringAfrikanska studier: Språk och nationalitet i afrikanska flerspråkiga länderAnalys av miljöförändringarAnalysens grunderAtt möta nyanlända barn och ungdomarAtmosfärsdynamik och synoptikAnalys och modellering 2, elektrotekniska systemAtmosfäriska tillämpningarAtmosfärsfysikArkiv- och informationsvetenskap GR (B), Interoperabilitet hos verksamhetsinformation över tidApplikationsprogrammering i PythonAvancerad dimensionering av svetsade konstruktionerÄmnet Idrott och hälsas didaktik IAvancerad medicinsk omvårdnadAnalysmetoder och analysinstrumentAvancerade problem inom medieteknikArbetsterapi, teori IArkeologi - kandidatkursAfrika: mat, metaller och städerAtt bruka jord, att skapa monumentAnalys av komplexa data A1FAvancerad kurs i konst- och bildvetenskapliga teorier och metoderAkut vård - bedöma och omhänderta akut sjuka patienterAbstrakt algebraAnalysens grunderArbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - MasterAtt leva med demenssjukdomApproaches to Political ScienceAvancerad grafisk formgivning och datorgrafikAnalys av äldre träkonstruktionerArbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning ergonomiAstrid Lindgren's worksAtt bidra till designdiskursenAnalog- och digitalteknikApplikationsutveckling för mobila Android-enheter IAdvanced Financial ManagementArt and Art Education - Dialogical and Intercultural PerspectivesAvancerad organisk kemi och läkemedelssyntesAnalytisk kemiAvancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomarAnalytisk separationsmetodik inom farmaci och biomedicinArabiska med didaktisk inriktning IArbetsorganisation och arbetsmiljöApplikationsutveckling för mobila Android-enheterAntikens kultur och samhällsliv: Fokus Rom - den antika storstaden som landskap och livsmiljöAtt leda och organisera projekt och temporära organisationerAntikens kultur och samhällsliv: Fördjupningskurs i AthenArkeologi, grundkurs BArkeologi, grundkurs AArkeologi, påbyggnadskurs CÄndring av byggnadAnvändbarhetAgil produktutvecklingApokryfer och apokalypserAnalys och kvalitetsarbete i skola och utbildningAktionsforskning för förstelärareArbetsterapi, Professionellt bemötandeAnpassad fysisk aktivitet (AFA) IArkeologi IIArcGISArkeologi AAvancerad transmissionselektronmikroskopiAkustik för ljudproduktionAnalytisk finans IAnalytisk finans IIAllmän språkvetenskap: KandidatkursAllmän språkvetenskap: Examensarbete - kandidatkursAlternativa historier. Genusperspektiv på historiska händelser och praktikerAktivitetsteoriAnvändarforskning för interaktionsdesignÄmnesdidaktik: Kunskapsområde och forskningArbetsrätt, grundkursAtt läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudierAvancerade datavetenskapsstudier i SverigeAllmän violinmetodik (1-16 hp)Avancerad datorarkitekturAnatomi - kroppsupplevelse (1-8 hp)Analys IIAnslutna system och enheterArrangering och musikproduktionAssociationsrättAtt skapa en musikalArabiska rytmerAteljerista 31-60 hpArkitektur och lärande - Förskolans och skolans inne- och uterum som arena för lärande och utvecklingAktionsforskning inom vårdområdetAvancerad programmering A1NAktionsforskning i verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdetAllmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologiAnalys av överlevnadsdata med demografisk tillämpningAnläggningsplaneringAkademisk japanskaArbetsmarknadskunskap med management IAteljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola IArbetsmarknadspolitik och ekonomiAvel 1AeroelasticitetAvancerad programmering med C#Analys av NGS-data 1 A1NAccelerering av system med programmerbara logikenheterAllmän rättsläraAvancerad ekonomi- och verksamhetsstyrningAnvändarcentrerad design G2FAntikens kultur och samhällsliv: EtruskernaAktuell forskning i fysik 1Aktuell forskning i fysik 2Att skriva en vetenskaplig uppsats - genre och metoder. En förberedelse för högre utbildningAtt skriva filmmanusAlkohol och psykoaktiva drogerAtom- och molekylfysik CAnalytisk mekanik CAvancerad mikroelektronikAntennteknikAdaptiv Lean ProgramvarutestningAdditiv tillverkning 2 - Metalliska materialArbetsterapi, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdArbetspsykologi och hälsaAteljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola IAtt skriva för webben och interaktiva medierArtificiell intelligensAnalytisk kemi, masspektrometriAntikens kultur och samhällsliv: GrundkursAntropologiska perspektiv och tänkareAntikens kultur och samhällsliv: FortsättningskursAntikens kultur och samhällsliv: GrundkursAntikens kultur och samhällsliv: FortsättningskursAtt undervisa - estetiska ämnenAntikens kultur och samhällsliv: GrundkursAntennteknikAntikens kultur och samhällsliv: FortsättningskursÄmnesdidaktik i skolpraktiken, del 2Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 1Algebraisk talteoriAlgoritmer och avancerade datastrukturerAffärsmodellenAssociationsrättAttityd och beteendepåverkanAnvändbarhet och design av interaktiva systemAffärsplanering för tillväxtföretag/BiomedicinAffärsplanering och entreprenörskapArbetsterapi, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoderArbetsrätt med meraArrangörsutbildningAutonoma farkosterAnalys IAntropologins kritiska samhällsengagemangAnaloga och digitala verktyg 1Algebraiska strukturer IA Survey of Swedish Music HistoryArchaeology: Viking Age ScandinaviaArchaeology: The Dawn of European CultureAnaloga och digitala verktyg 2Arkeologi BAffärer på globala marknaderAntik och medeltida filosofi och klassisk filologi 1Antikens bilderArgumentationsanalysAspekter på familjen i antikenAspekter på kvinnligt och manligt i antikenAlgebraisk topologiAffin och projektiv geometriAnalog kretsteknikArytmierArkeologisk fältkurs, inriktning östra MedelhavetAtt handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildareAnalog elektronik IIAdaptiv reglerteknikAlexander den store och den hellenistiska världenArkeologiskt fältarbete i medelhavsområdetAktuell utveckling inom Elektronik och datorteknikAlgorithms, Advanced CourseAlgoritmer, fortsättningskursAnalog elektronik IAntik och medeltida filosofi och klassisk filologi 2Att skriva sångtexter på engelskaAvancerad funktionell programmeringAdvanced MicroeconomicsAnställningsavtalets rättsliga regleringAnställningsavtalets rättsliga reglering (Juristprogrammet)Arbetsrätt 1Akademiskt skrivandeAstrobiologiAllmän rättslära och rättshistoriaArabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IArabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkursArabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IVArabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier VArabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IIArabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IIIAtt leda och utveckla förskolans verksamhetAvancerad strömningsläraArkiv- och informationsvetenskap GR (C), Tillgängliggörande och användningAnalytisk talteoriAnalog elektronikAnalys och presentation av biologiska dataAnalytiska funktionerAtom- och kärnfysikAffärsverksamhet i medieindustrinAutomatateoriAlgebra IIAlgebraiska strukturerAntikens kultur och samhällsliv IIAlgebra och vektorgeometriAlgebra IAnalytisk mekanikAvancerade lasersystem och laserteknologiAntikens kultur och samhällsliv: GrundkursAvancerade materialAvancerad Artificiell Intelligens A1NAntibiotikaresistensens problematikAvancerade beräkningsmetoder i flödesmekanikAvancerat projekt i fysikAnalog elektronik för elkraftArtificiell nutritionArbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning (Juristprogrammet)Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningAntennteoriAlgoritmikArbetsrättslig fortsättningskursArbetsrätt för sociologerAgile Development ProcessesArktisk vetenskap AAktuell forskning i fysik 3Aktuell forskning i fysik 4Anatomi och fysiologiAkademisk text - RASKArbetsplatsanknutna studierAvancerade numeriska metoderActive Microwave DevicesAmning och anknytningArtificial IntelligenceAtt uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektivApplied EconometricsAtt leva i Europa: Arbete, välfärd, familjAllmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofiAssociationsrätt G1FAtt leda drama/teater med barnAtt läsa och tolka litteraturens klassiker BAntikens kultur och samhällsliv: FortsättningskursAnatomi och fysiologiApplied Plant BiotechnologyAffärsplanering för tillväxtföretag, EntreprenörskapArtbildning och utdöenden i tid och rum, orienteringskursAffärsbaserad produkt- och processutvecklingArbetspsykologiAnalysens grunderAvancerad programvarudesignAtt möta blivande och nyblivna föräldrar med barn - introduktion till perinatal psykiatriArtkunskap och mångfald, botanikArtkunskap och mångfald, zoologiArtkunskap i naturliga miljöerAffärsstrategiAntikens kultur och samhällsliv: FördjupningskursAnalys för ingenjörerAntibiotika och resistensAnimalieproduktion IIAlgorithm for Machine Learning and InferenceAlgoritmer för maskininlärning och slutledningAvancerad MaterialteknikAtt kartlägga kunskapslägetÄmnesdidaktik för kinesiskaÄmnesdidaktik för kinesiska IIIÄmnesdidaktik för kinesiska IIAlgorithmsAlgoritmerAkustik IArbetsliv och lärandeAtt leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling IÄmneshistorisk fördjupning i etnologiÄmnesdidaktik för kinesiskaÄmnesdidaktik för kinesiska IIÄmnesdidaktik för kinesiska IIIÄmnesdidaktik I, Instrument och ensembleAkustik IIAllmän onkologiAdditiv tillverkningAdvanced topics in Computer Systems and NetworksAkustisk gitarr Latin/Django/FusionAdvanced Software ArchitectingAlgblomningars dynamikAvancerade molekylära labverktygAvancerad funktionsgenomikAvancerad bioinformatikAvancerad fylogeniAlfataxonomiska principerArtbestämning av svamparAnalysens grunderAkustik IAudiologisk grundkurs IAudiologisk grundkursAkustik IAtt styra och leda folkhälsa och hälso- och sjukvård i ett globalt perspektivAtt leda kollegialt lärandeArbetslivspedagogik - lärande, utveckling och ledarskap i organisationer IIAllmän språkvetenskap - magisterkursAtt skriva om samtida konstAffärsmodellsinnovationAvancerad mjukvaruarkitekturAlgoritmer, datastrukturer och problemlösningArkivvetenskapligt projekt och praktikArbetsterapi, Profession, verksamhet och forskningArtificiell intelligensArbetsmarknadsekonomi B100:6Affärsinformatik, Management Information SystemsAkutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvårdAkutsjukvård inom ambulanssjukvårdAtt hantera konflikter i arbetslivetÄldre litteratur från Homeros till PetrarcaArbetsrätt i butik G1FÄmnesdidaktisk VFU i engelskaAtt leda lärprocesserAkutsjukvård med inriktning ambulanssjukvårdAtt tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektivAlgoritmer i geografisk informationsbehandlingArbetsrättslig grundkursAtt handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningenAnvändargränssnitt: design och teknikAtt utveckla organisationer och ledarskapAvancerad telekommunikationAffärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analysAtt göra affärer i KinaAffective interaction och emotioner G1FAtom- och molekylfysik DArbets- och organisationspsykologi 2Avancerad Internetteknik IIAvancerad internetteknikArtificiell intelligens för spelprogrammering IIAPI för spelutvecklingAllmän vuxentandvårdAllmän vuxentandvårdAllmän och oral patologiAllmän medicin och patologiArbetslivets juridik II EU-rättens implementering i svensk arbetsrättAtomfysik för fusionAkupunktur på gynekologiska och obstetriska indikationerAtt handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildningAtt forska med film som redskapAvancerad kurs i interpretation 2Artificiell intelligensAffärsutveckling - katalysatorAffärsanalys och ledningens agerandeAdvanced Company Valuation, masterkursArbetsrättslig personal- och kompetensutvecklingAvancerad organisationsteoriAkademiskt arbete och skrivandeAvancerad externredovisningAmerikansk litteratur: 1960-talet till samtidenAktuella frågor inom konsumentmarknadsföringArbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 2AstrobiologiAvancerad externredovisningAvancerad ekonomisk styrning och strategisk ekonomistyrningAstrobiologiArkivvetenskap AArkivvetenskap BArkeologiskt självständigt examensarbeteArkeologiskt självständigt examensarbeteAstrofysik IAstrofysik IIArbetspraktik inom globala studierAktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin IIIAktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologin IIAktuella teoretiska och metodologiska problem inom arkeologinAstronomi, introduktionskursArkeologiskt självständigt examensarbeteAtt lyssna på barn: Barns perspektiv och barnperspektivAtt leva på, med eller utan gräns: Kulturmöten i det globalaArkeologisk teori och metod i den akademiska textenAtt predika Gamla testamentetArtist bookAtt predika Gamla testamentetAsyl- och flyktingrättAnalytiska och numeriska metoder för differentialekvationerAllmän kemiAcceleratorfysik och -teknikAngiografier och interventionerAstropartikelfysikAcceleratorer och detektorerAffärsmässig tjänstedesign och teknikutvecklingAktuell utveckling inom interaktionsteknik och designApplikationer i sensornätverkApplikationsutveckling för internetAtt leda förändringAvancerade analyser inom visuell kultur och lärandeArbetsrätt IIAkuta röntgenundersökningarAllmän rättskunskap och arbetsrättAnalysmetoder och självständigt arbete i vårdvetenskapAtt utveckla lärande i skola och vardag - UtvecklingsstörningAtt skriva fantasylitteraturAtt bedöma och värdera yrkeskunskapÄmneslärare som profession (UK)Att vara lärare (VFU - ämneslärare)Att vara förskollärare (VFU)Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkivAffärsengelska IAnimation i 2D 2 - teori och projektAnimation i 2D 1 - teori och praktikAlgebra och geometriArbetsplatsförlagd utbildningAvancerad projektkurs i Media ManagementAtt undervisa i fritidshem (VFU)Analys i en variabelAnalysens grunderAKK - Alternativ och kompletterande kommunikationAnalytiska och numeriska metoder för differentialekvationerAlgebra och geometriAkademisk engelska, grundkursAkutsjukvård med inriktning ambulanssjukvårdAtt undersöka sociala fenomen för kompletteringsutbildning i socialt arbeteÄmnesdidaktisk VFU i svenskaAtelierista - utbildning, Bildpedagog i förskola och skola, kurs IIAtelierista - utbildning, Bildpedagog i förskola och skola, kurs 1Att undervisa i svenska (VFU)Att undervisa i svenska som andraspråk (VFU)Analys med Finita Elementmetoden, fördjupningAffärskultur IAstma och kroniskt obstruktiv lungsjukdomAvancerad interaktionsdesignAnvändarcentrerad systemdesignAvancerade visuella gränssnittAKK - Alternativ och kompletterande kommunikationAvancerad bedömning och vårdhandlingar inom hälsofrämjande vård för barn och familjerAtt skriva populärvetenskap - arkeologiska och historiska perspektivAvancerad bedömning och vårdhandlingar vid ohälsa hos barn och ungdomarAnalytisk mekanikAvancerad statistisk modelleringAvancerad kvantfältteoriAkutsjukvård med inriktning ambulanssjukvårdAtt mötas och utvecklas i teori och praktik - olika perspektiv på idrott och hälsaArbetsmiljöledningAtt möta barn och ungdomar i svåra livssituationerAstronomi, självständigt arbeteAnalytical Frameworks in Sustainability StudiesAtt kommunicera på tyskaAccounting and FinanceArbetsvetenskap - förändringsarbeteArabiska: Grundläggande arabisk grammatik IArabiska: Kommunikativ arabiska IArabiska: Grundläggande arabisk grammatik IIArabiska: Kommunikativ arabiska IIArabiska: Kommunikativ arabiska IIIArabiska: Grundläggande arabisk grammatik IIIArabiska: Grundläggande arabisk grammatik IVArabiska: TextkursArabiska: TidningstextArabiska: Skriftlig och muntlig språkfärdighetArabiska: Kommunikativ arabiska IVArabiska: SkrivprocessenArbetsterapi inom området psykiska och/eller kognitiva funktionshinderAtt leda lokal skolutvecklingAvancerad projektkurs i interaktiv medieteknikArabiska: Nybörjarkurs IArabiska: Nybörjarkurs IIArabiska: Nybörjarkurs IIArabiska: Grundkurs IArabiska: Tidningstext IArabiska: Tidningstext IIArbetsmiljöArabiska: Modern arabisk skönlitteratur i översättningArabiska: Modern arabisk skönlitteraturArabiska: Teori- och metodkursArabiska: Modern arabisk skönlitteraturArabiska: Fördjupningskurs IIArkeologi IIAnalys av NGS-data 2 A1FArabisk textkursArbetsrehabilitering enligt Individual Placement and Support (IPS) - Handledning av praktikenArbetsrehabilitering enligt Individual Placement and SupportArktisk geoekologiArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 2Arbetsrätt med juridikdidaktikAkvatisk biogeokemiAdaptiva mjukvarusystemAtt undervisa i Idrott och hälsa (VFU)Att undervisa i Samhällskunskap (VFU)Att undervisa i förskolan (VFU)Arabiska: Nybörjarkurs I - nätbaserad kursArabiska: Nybörjarkurs IArabiska: Nybörjarkurs II - nätbaserad kursÄmnesdidaktik (UK)Att vara grundlärare (VFU)Audiologi/OtorhinolaryngologiArbetsledningAdvanced ProgrammingArabiska: FortsättningskursAffärsetik och hållbara affärerArabiska: Utlandsstudier vid ett arabiskt universitet, 1 terminAffärsnytta med IT-systemAktuella frågor inom IS forskning och utvecklingArabiska: NybörjarkursArabiska: GrundkursArbetshälsovetenskapAvancerad vård vid diabetesArkivpedagogikArabiska för nybörjare IAvtalsrätt i offentligrättslig miljöArabiska VArabiska VI - muntlig kommunikationArabiska IIIArabiska IIArabiska IVAlgebraiska strukturer IIAllmän språkvetenskap: Aktuell tvärvetenskaplig språkforskningAllmän språkvetenskap: Språkets uppkomstAndra världskriget: Historiens blodigaste krigApokryfer och apokalypserAllmän språkvetenskap: Pragmatik - kontextberoende betydelseAllmän språkvetenskap: Analys av språkligt beteendeÅteruppbyggnad efter kriser och katastroferAvancerad rumslig analysAlgebra och analys för datavetareAllmän språkvetenskap: Språket och hjärnanAllmän språkvetenskap: Sociolingvistik och flerspråkighetAtt undervisa i historiaAlgebraiska strukturerAvancerad programmering i C++AlgebraArbetsrättAlgebra för ingenjörerAnalys för ingenjörerArkeologi A1 Särskilt nordeuropeiskArkeologi B1 Särskilt nordeuropeiskAtt handleda uppsatser och självständiga arbeten på grund- och avancerad nivåArbete, lärande, samhälleAnalysfördjupning - miljöarkeologiArkeologisk studiepraktik (fritt val)Arkeologi A, internetkursArkeologi A1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammetArkeologi och GIS - den geografiska dimensionenArkeologi B, internetkursAvancerad elektrokemiAvancerad materialsyntesAktiva elnätArbete och organisationArbetsplatsanalysAudiologisk rehabilitering III: kandidatuppsatsArbetslivspedagogik - lärande, utveckling och ledarskap i organisationer IAnatomi, fysiologi och mikrobiologiAnalys av elevers matematikutvecklingAnalytisk miljökemiAnalytisk kemi IIAnalytisk kemi IAnalytisk kemi med mätvärdesbehandling och kemometriAnalytisk spektroskopiAvancerad masspektrometriÅrets nobelpristagare i litteratur är...Arbetsliv och hälsa, introduktionskursAbrahamitiska religionerArkeologi BAtt vara lärare i högre utbildningAffärssystem och redovisningsrutinerAlbanska A2Albanska A1Advanced Free Software ToolsApplied IT ProjectArkitektur och byggnadsteknisk historiaArkeologi CAdvanced Java ProgrammingAvancerade numeriska metoderArbetslivets pedagogikAfrikanska språk, TeoriAtt arbeta med högskolepedagogisk utvecklingAfrikanska språk, TeoriAfrikanska språk, Metod och fältarbeteAfrikanska språk, Forskningsförberedande kursAfrikanska språk, Forskningsförberedande kursAfrikanska språk, historisk lingvistik och afrikanska språkAfrikanska språk, Självständigt arbeteArkeologi med inriktning mot osteologi CAfrikanska språk, Självständigt arbeteApplied Free SoftwareAudiologi: Fördjupad vetenskapsmetodikAudiologi: Cochlea ImplantatAtt undersöka sociala fenomenAnalys av kategoridataArtificiell intelligens: Artificiell intelligens och mänskligt tänkandeAtt handleda logopedstudenter: Pedagogiska och psykologiska perspektiv på handledningAvancerad digital videoproduktionÄmnesdidaktiskt projekt i kemiArkeologins laborativa metoder IArkeologins laborativa metoder IIAutomater och logik i modellering av IT-systemAudiologi: Vetenskapsmetodik IAudiologisk fördjupningAtt forska i socialt arbeteArkiv, myndighetstryck, register och databaserAtt analysera och förstå sociala fenomenAvrinningÅterhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och sociala relationerAnhörigperspektiv inom socialt arbeteAssociationsrättAvancerad fältkurs i arkeologiArbetsrättAtt beställa och curera samtidskonst i det offentliga rummetAtt arbeta konstnärligt i det offentliga rummetAvancerade biokemiska metoderAstronomi, självständigt arbeteAllmän språkvetenskap: Grammatiska aspekter på andraspråksinlärningAnimalieproduktion * akvakultur, fjäderfä och grisÄmnesdidaktik: undervisning och lärande i matematik med inriktning mot elever i behov av särskilda utbildningsinsatserAffärssystemArbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljöArbetsrätt B - internt komparativ rättAudiologi: Projektkurs för masterexamenAudiologi: Projektkurs för masterexamenAtt undervisa i engelskaAktuella frågor inom medicinsk antropologiAndraämne Historia fördjupningAtt handleda studenter inom hälsovetenskaplig utbildning: Pedagogiska och psykologiska perspektiv på klinisk handledningAnatomi och fysiologiArbetsintegrerat lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, självständigt arbeteAudiologi: MagisteruppsatsAkutmedicinAnalytisk mekanikAcceleratorfysikAtomfysikAnalytiska perspektiv på kriser och krishanteringArbetslivsförlagt lärandeAffärssystem II: UtvecklingsmodellerAffärssystem I: AnalysmodellerAvancerad hemsjukvård inklusive palliativ vårdArbetets innovationer i välfärdssamhälletArtificiell intelligensAstronomi, självständigt arbeteAvancerad cancerbiologiAtt främja barns och ungas psykiska hälsaAlgoritmer och datastrukturerAnskaffning av IT-systemAtt utbilda och informeraAndraspråksinlärningAvancerad metod i kulturgeografi och samhällsplaneringAtt leda och utveckla verksamhet inom skolsystemetAffärssystem - affärsvärde genom förändringsarbeteAnvändargenererat material och eventsAllmän SjörättAnalytisk mekanik IAlgoritmer och datastrukturer IIIAntropologisk teori och metodAvancerad funktionell programmeringAnalys av kategoriska dataAtt möta barns språk i förskolanAnalysseminarium 1Analysseminarium 2Analysseminarium 5Analysseminarium 4Analysseminarium 3Analysseminarium 6Aktuella forskningsområden inom lingvistikAktuella forskningsområden inom lingvistikAfrikanistik AAktuell forskning i industriell ekonomiArbetsmarknadsekonomiAnestesiologiAstronomi och meteorologiAkademisk kinesiskaAnalys av surveydataAvancerad GIS-analysAnalys av komplexa data A1FAnatomi och fysiologi med inriktning mot hälsovägledningApplied Financial EconomicsAtt studera kommunikationArkitektur och designAdvanced Digital Landscape Analysis with GISAtt handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFUArbetsmiljö och hälsaAvfallshanteringAnalys av kvantifierbara dataAktions- och kamratlärandeÅldrande i ett välfärdssamhälleAstrofysikaliska strålningsprocesserAkademiskt skrivande med inriktning mot musikpedagogikAnalys av kvalitativa dataAkvatisk miljöanalysAvancerad ensemblesång vid OdeumAnvändartester, prototyping och utvärderingArrangera för instrumentensemble IAvancerad bolagsrätt: företagsförvärv, finansiering och bolagsstyrningAffärsadvokaten - ett rollperspektiv på affärsjuridikenAvancerad mjukvarudesignAtt möta det mångkulturella klassrummet (moderna språk och engelska)Arrangering/kompositionAlgoritmer och datastrukturer IIAkademiskt skrivandeAlgoritmer och datastrukturer IAnalytical Tools in Environmental ScienceAnatomi och fysiologiAmbulatorisk klinikAtt arbeta med kulturarvet - en introduktionAnalytisk kemiAlgoritmer och datastrukturer G1FAkvatisk kemiAdaptiv signalbehandlingAkademiskt skrivande för lärarutbildningenAvancerad digital kommunikationAnalys och sökning av visuella dataAnimeringsprojekt G1FAkutsjukvård - avancerade medicinska bedömningarArbetsintegrerat lärandeAvancerad teknisk försäljningAvancerad fysiologi, mindre kursAvancerad fysiologiABM: Introduktion till studier av arkiv, bibliotek och museerABM: Projekt som arbetsformABM: Verksamhetsförlagd kursAutomation 1Arkivvetenskap: Arkiv som institution, funktion och fenomenAllmän kemiÄmnesdidaktik II, Instrument och ensembleAvancerade experimentella kemiska verktygAvancerade reglersystemAvancerad organisk kemiAvancerad miljökemiAkademiskt lärarskapArbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del IIAffärsplaneringAtt genomföra professionella samtalÄmnesdidaktik: Perspektiv på forskningAffärsplaneringArbetsterapi: Vetenskaplig teori och metodAffärsjuridik IAlgoritmimplementeringArbetslaget och samverkan för barns lärandeAllmän musikläraAnaloga fotografiska processerAlgoritmer, datastrukturer och komplexitetAkutsjukvårdAtt presentera sig själv och sitt konstnärskapAnalog fotografi, introduktionAssyriologi AAtt handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshemApplied Sports CoachingAnimation och postproduktionArbetslivskunskap för fotografer AAvancerad bläckstråleutskrift färg och svartvittArabvärlden, politisk och social historiaArabiska, Grundkurs IArabernas kultur och historiaAvancerad svenska för utländska studerandeArabiska för modersmålslärare III: Flerspråkighet och pedagogikArabiska för modersmålslärare IV: Tvärkulturella uttrycksformerArabiska för modersmålslärare II: Språksociologi och språkvariationArabiska för modersmålslärare I: Kontrastiv belysningÄmnesintegrerat projekt i biomedicin - fysisk träning och prestationAnaloga fotografiska processer IIArbetslivsorienteringAtt göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turismAtt göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitetArabisk sakprosa IAtt driva och utveckla projektAutonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpningArabisk poesi och skönlitteratur IArabisk sakprosa IIArabisk poesi och skönlitteratur IIArabiska, grundkurs IIAkutsjukvårdArbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbeteÄmnesdidaktisk forskningAssyriologi BArkitekturhistoria - En studieresa från medeltid till nutidArbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 3Arabiska, fortsättningskursArbete miljö och hälsaArbetsrelaterad stress och rehabilitering, inriktning beteendevetenskapAvancerad modelleringAvancerad kurs i fornnordisk religion IAvancerad reell analys IAssyriologi CAvancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologiAvancerad produktionsledningAnalytisk kemi 1Analytisk kemi 2Avancerad analytisk kemiAnalog elektronikArabiska, fördjupningskursAkademiskt lärarskapAnalysvetenskap och forensikArbetsliv och hälsa, självständigt arbete med inriktning mot företagssköterskaAssyriologi DAvancerade IT-forensiska verktygArbetsterapi och rehabilitering vid stressrelaterad ohälsaArbetstillfredsställelse och -motivationAnalys och linjär algebraArabic PhilosophyAnatomi, fysiologi och träningsläraAktuella trender i keminAtmosfärskemiAnalytiska funktionerArbetsmedicinArbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning företagssköterskaArbetsledningAtt möta barn och elever i behov av särskilt stödA-kursenAllmän etikApokryfer, pseudepigrafer och DödahavsrullarnaApokryfer, pseudepigrafer och DödahavsrullarAtt arbeta med högskolepedagogisk utvecklingAkkadiska med grammatik och kilskrift: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråkAnalytic Philosophy in the 20th CenturyAnden och andens verkArtificiell intelligensAffärskultur IIAvloppsvattenbehandlingArkeologi IArbetslivets mångfald och förändringAntikvetenskapligt självständigt examensarbeteAnalys av data från storskaliga molekylärbiologiska experimentAtt gestalta det förflutnaAvancerad bearbetning och CyberLabAnalytisk kemiArbete och organisation för kostvetareAktuella sociologiska diskussionerÅldrar, åldrande och ålderdom i den grekisk-romerska världenAndraspråksinlärningArkeologisk kurs vid Svenska Institutet i RomAntiken som ideal och verklighet. Aspekter på den europeiska antikforskningens historiaAtt iscensätta historien - Den antika teatern som inspirationAntikvetenskapligt självständigt examensarbeteÄmnesdidaktisk forskning - fördjupningAtt skapa kunskap om komplexa sociala processerArbete och innovation i välfärdssamhälletAvancerad organisk syntesAlgoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknikArbetsledning inom vård och omsorgAvancerad programmering i C++Amning och bröstmjölk A1NAvancerad akademisk engelskaAutomatiserings- och robotteknikAtmosfärsplasma - processer och tillämpningarAfrika söder om Sahara: Politisk utveckling och konflikterAtt leda, planera och genomföra utvecklingsinsatser i arbetsgrupperAtt leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvårdenAllmänt utbildningsområde 3, Examensarbete, avancerad nivåAllmänt utbildningsområde 3, ExamensarbeteAnimation och rörlig grafik för yrkesverksammaAsymmetriska hot och terrorismArbetsmiljö-människa, strategier och processerAlkohol och psykoaktiva drogerArabiska: SpråkhistoriaArabiska: Teori- och metodkursAvancerad analys och design av vägbeläggningarAdvertising Campaign PlanningArbetsinriktad rehabiliteringAllmän beskattningsrättAvancerad bedömning av symtom och tecken vid onkologiska tillståndAvancerade vårdhandlingar vid onkologiska tillståndAvtagbar protetikArkitekturteknik 3:1 Byggnad, stad, processArkitekturteknik 3:2: Byggnad, stad, processAktionsforskning: Lärande, utveckling och organisatorisk aktionsforskningAnatomi och fysiologi IAtt åldras med omsorgAvancerad bedömning av symtom och tecken vid psykiatriska tillståndAvancerade vårdhandlingar vid psykiatriska tillståndAkvatisk biologi och naturvårdArbetsmarknadskunskap med management II, valbar temakursArbetsmarknadskunskap med management IIAutonoma mekatroniska systemAtt tillämpa kognitiv lingvistik i främmandepråksundervisningAnalys och utvärdering av systemprestandaÄmneskunskaper i idrott och hälsa 2, för lärare 7-9Ämneskunskaper i idrott och hälsa 1, för lärare 7-9Andraspråksinlärning och tvåspråkig utvecklingAssociationsrätt, grundkursAntikens litterära mästerverk: De stora latinska diktverkenAvancerad bedömning av symtom och tecken vid vård av äldreAkvatiska ekosystem i NordenAvancerade vårdhandlingar vid vård av äldreAstroparticle PhysicsAvancerad bedömning av symtom och tecken vid kirurgiska tillståndAvancerad subatomär fysikAvancerade vårdhandlingar vid kirurgiska tillståndAvancerad organisk syntesAvancerad läkemedelskemiAtt skriva vetenskaplig uppsats G2FAvancerade metoder och publicering inom företagsekonomiAerosolerAdvanced Atomic and Molecular PhysicsAvancerad klassisk fysikAvancerad KvantmekanikAutonoma fordonAkademiskt läsande och skrivandeArkeologisk forskning och arkeologins publika relationerArkeologisk forskning och arkeologins publika relationerArkeologiskt fältarbeteArkeologisk praktik och samhälletAlgebra och trigonometriAktuella frågeställningar inom vågutbredningAvancerad kinesisk sakprosa IAvancerad kinesisk sakprosa IIAdvanced Computational Physics: MaterialsAvancerad bedömning av symtom och tecken vid invärtesmedicinska tillståndAvancerade vårdhandlingar vid invärtesmedicinska tillståndAllmänt utbildningsområde 1, Lärandets villkor och process 1: Ur den lärandes perspektivAvancerade analysmetoderAvancerad organisk kemiApplied Marketing Analysis
Arabiska: Utlandsstudier vid ett europeiskt eller ett arabiskt universitet, 1 terminAdvanced Analysis MethodsAnalytiska separationerAlgebra och talteori för gymnasielärareAnalys, fördjupning, för gymnasielärareArbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektivAtt göra affärer i KinaAffärssystemAdvances in Accounting ResearchApplied Enterprise SystemsAvancerad programmering med C#Avancerad externredovisningArbetsrätt IIAnimalieproduktion – IdisslareAlgebraiska strukturer, koder och kryptonAlgoritmer, datastrukturer och komplexitet för civilingenjörerAllmän vuxentandvårdAktuella litteraturvetenskapliga teorier och problemställningarArbetsrättAllmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och process: Ur sociala och samhälleliga perspektiv, avancerad nivåAktuell forskning i naturgeografi och hydrologiAlgebraArbetsterapi - verksamhetsförlagd utbildning 2Arbetsterapeuten som handledare, entreprenör och ledareArbetsterapi - examensarbeteArbetsterapi - verksamhetsförlagd utbildning 1Arbetsterapi - professionellt resonemang 3Arbetsterapi - professionellt resonemang 2Arbetsterapi - professionellt resonemang 1Att läsa Beauvoir: litteratur och filosofiArbetsterapi, Arbetsinriktad rehabiliteringArtificiella neuronnät och djupa arkitekturerArtificiell intelligens och multiagentsystemArgumentation och retorik i teori och praktikAvancerade algoritmerAntikens kultur och samhällsliv - kandidatkursAtt undervisa på engelskaAndra avancerad individuell kurs i datalogiAvancerad individuell kurs i datalogiArabiska: kultur och samhälleAvancerad individuell kurs i datalogiArbetsterapi - examensarbeteAvancerade ämnen i visualisering och datorgrafikAntikens kultur och samhällsliv - kandidatkursArabiska: Examensarbete för kandidatexamenAvancerad materialanalysArabiska: KandidatkursAnimal environment, welfare and housingAllmänt utbildningsområde 1, Kunskapens villkor och hållbar utvecklingAutomater och språkArtificiell intelligensApplied Demand and Supply AnalysisAllmänt utbildningsområde 3, Lärandets villkor och process: Ur ett samspelsperspektiv, avancerad nivåAvancerade studier av hållbarhet i nordiska ekosystemAvancerad kurs i processvetenskapAvancerad kurs i materialdesignAlgoritmer och komplexitetAlgoritmer, datastrukturer och komplexitetAffärsförhandlingarArgumentation and MethodologyArgumentation och metodAvancerade beräkningsmetoder i flödesmekanikÄmnesdidaktik: Perspektiv på forskningAtt leda och organisera multinationella företagArbetsmarknad och arbetslivArbetsterapi - meningsfull aktivitet och hälsaArbetsterapi - processmodellerArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 1Allmänt utbildningsområde 2, Vetenskaplighet i teori och praktik, avancerad nivåAllmänt utbildningsområde 2: Vetenskapligt tänkande, vetenskapligt arbete och vetenskapligt förhållningssättArrangering och komposition med digitala verktygÄldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektivAvancerad externredovisningAktuella trender i informationssystem G2FAtt skriva matematikAtt undervisa i spanska (VFU)Arbetsterapi och kreativitetArbetsmiljöArbetsterapi och verksamhetsförlagd utbildning på avancerad nivåAesthetics of InteractionArbetsterapi och habilitering med inriktning mot barn och ungdomArbetsterapeuten som professionell handledareÄmnesfördjupning i arbetsterapiArbetsterapi och rehabiliteringAvancerad VA-teknikAvancerad finansiell teoriArbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - MasterÄmnesdidaktiska processer och visuella medieringsformerArbetsterapi, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvårdAtt undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighetAvancerad analytisk kromatografi - teori och praktik DÅtergång i arbete - bedömning och behandling ur ett samhällsperspektivArbetsterapi vid psykisk ohälsaArbetsterapi och långvarig smärtaArbetsterapi: Delaktighet för människan i aktivitetÄmnesfördjupning i arbetsterapiArbetsterapi: Professionell kompetens i teori och praktikArbetsterapi - neurologisk rehabilitering vid strokeAcademic Writing and Rhetoric IAvancerad omvårdnad vid psykisk ohälsaAdvanced Economic Analysis, Information Systems & Risk ManagementAktivitet och vardagsliv - komplexa fenomenArbetsterapi - Professionellt resonemang 1Arbetsterapi - Professionellt resonemang 2Analys av destinationer och landskapAlgoritmer och datastrukturer G1FAtt leda verksamhetsutveckling och förändringsarbeteAnalytiska funktionerArbetsrättsliga metoder och samhällsvetenskapliga teorierArbetsterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivetAnalys och geometriArbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektivAvancerade forskningsmetoder i finansAktivitet som mål och medel i förändringsprocesser- Arbetsterapi för personer med aktivitetsproblematikAndraspråksinlärningAtt förebygga och hantera konflikter i arbetslivetÅldrande och samhälle - mångfald, delaktighet och hälsaArtificiell intelligens för civilingenjörerArbetsterapeutiska interventionerAffärsverksamhet i medieindustrinArbetsvetenskap IIArbetsterapeuten som ledare och entreprenörArbetsmarknadens förändring-individ och kollektiv i en global världAtt främja aktivitet i samhället - rätten till aktivitet och aktivitet i ett globalt perspektivArbetsvetenskap IAstronomi - AstrologiAstronomin i konstens historiaAstronomisk RymdforskningArkiv- och informationsvetenskap GR (B), Klassificering och verktyg för informationsförvaltningAmbulatorisk klinikAllergisjukdomar, intoleranser och utredningarArabiska C2Arabiska C3Arbetsorganisation och ledarskapAdvanced Digital Control SystemsAtt åldras i SverigeArkeologi - kandidatkurs med inriktning mot museer och kulturarvAsiens språk och kulturer - masterkursArabiska AArabisk grundkursAfrikanska studier: LitteraturkursAfrikanska studier: Aktuella utmaningar inom Afrikanska studierAfrikanska studier: Examensarbete för masterexamenAfrikanska studier: Teori och metodAktuell cellbiologisk forskningAktivera din franskaAtmosfärens fysik och kemiAtt tillgängliggöra kulturarvAtt skapa litterära mästerverk. Litteraturpriser, kritiker och läsareAdvanced ManagementAvancerad immunologiArabisk litteraturArbetsrätt för personalvetareÄmnesdidaktik, KPU, inkl verksamhetsförlagd utbildningAnalys A och linjär algebraAgila metoder för managersArabiska BArkeologi IIIArrangering, komposition och musikteori 2Avancerad immaterialrättsteoriArrangering, komposition och musikteori 1Arrangering, komposition och musikteoriArbetsrättAlgebraiska strukturerApplied Environmental AssessmentAvancerad objektorienterad programmeringAvancerad grafik och interaktionAnatomi, fysiologi, farmakologi och mikrobiologiArabiska C med didaktisk inriktningAkvatiska ekosystem och ekosystemtjänsterArbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2FArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskapAtt undervisa i biologi (VFU)Artkunskap och systematik för biologilärareAnimeringsprojekt G1FAnalog elektronikAnalys av eldistributionsnätAvancerad solcellsdesignÅrsredovisning och koncernredovisningAtt undervisa i naturkunskap (VFU)Analog elektronikAlgebra och GeometriArabiska CArbetsterapi, ExamensarbeteAtt kommunicera religion i ett mediesamhälleAtt designa digitala upplevelserAudiovisuell produktion, fördjupningskursAtt designa digitala upplevelserAudiovisuell produktionspraktikAudiovisuell produktionspraktikAudiovisuell produktion, fördjupningskursAtt praktisera praxis: tänkande genom bilderAfter CritiqueArbetsvetenskap CAktörsskapet i klassrummetAllmän språkvetenskap, Grundkurs AAkademiskt skrivande för lärarutbildningenAmbulanssjukvård i teori och praktikAnslutna system och enheterAmning och bröstmjölkÄldres sjukdomar - vård och behandlingAerosolkemiAerosolfysikÄmnesdidaktiskt projekt i naturkunskapÄmnesdidaktiskt projekt i biologiArtificiell Intelligens - industriellt projekt A1FAffärs- och tjänsteutvecklingArkitektur och byggandeAtt undersöka forn- och nuengelskans struktur: från 'elne mycle' till 'with great zeal'Äta - matkultur, materialitet och designAmerikanska porträtt: självbiografi då och nuArbetsliv och hälsa - Människan i arbetslivetAllmän språkvetenskap, FortsättningskursAvfallshanteringÄmnesdidaktik för ämneslärare i teknik med inriktning mot datateknikAktuella utvecklingslinjer i brottsligheten med särskild relevans för läraryrket och skolmiljönArbetslivets socialpsykologi: Med särskild relevans för läraryrket och skolmiljönAktionsforskning och interaktiva metoderArrangering, Komposition och Musikteori 3Att bilderboksberätta 1Att bilderboksberättaArt Around the CornerArbetsvetenskapAllmän språkvetenskap, FördjupningskursAnatomi och funktion hos växter och djurAmning i nöd och lustAmning i nöd och lustAlkohol- och substansberoende samt evidensbaserade insatserAssociationsrättAtt lära på sitt andraspråkAtt förhandla globala utmaningarAtt skriva en forskningsöversiktÄldre personer med diabetesAktuell forskning i företagsekonomiAllmän språkvetenskap, Lingvistikens historiaAllmän språkvetenskap, Ickeverbal kommunikationAllmän språkvetenskap, ÖversättningsteoriAllmän språkvetenskap, SociolingvistikAllmän språkvetenskap, DiskursanalysAllmän språkvetenskap, NeurolingvistikAllmän språkvetenskap, PsykolingvistikAllmän språkvetenskap, Språk- och skrivutvecklingAllmän språkvetenskap, Språkutveckling flerspråkighet och språkstörning hos barn i förskoleålderArbetsvetenskap i praktikenArbetsvetenskap personalinriktningAllmän språkvetenskap, Tvärkulturell kommunikation 2Allmän språkvetenskap, Världens språkApputveckling för AndroidAllmän språkvetenskap, TvåspråkighetApputveckling för Arduino och AndroidAkvatiska ekosystemAnalys av eget arbete, MFAAvancerade algoritmerAllmän språkvetenskap, Språkteori syntaxAllmän språkvetenskap, PragmatikAllmän språkvetenskap, Språkteori semantikArkeologisk yrkespraktikÄmnesdidaktik i förskolan med valbar fördjupningAmerika i svart och vittAtt undervisa i engelska i dagens klassrumAndraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsättArbetslivspedagogik - lärande, utveckling och ledarskap i organisationer IIIAtt skriva dramatikAnatomiAllmän språkvetenskap, SemantikAllmän språkvetenskap, Språkets struktur och funktionAllmän språkvetenskap, Språket, individen och samhälletAllmän språkvetenskap, Fonetik, fonologi och grafonomiAktie- och värdepapperskunskapArbetsrätt för personalvetareArbetsorganisation, ledarskap och samhälleArbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektivArbetsterapi: Professionell utveckling för nya arenorAnalytisk statistik för idrottsvetareAtt arbeta i projekt och nätverkAvancerade trådlösa nätverkAtt handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningenAkademiskt och vetenskapligt skrivande på engelskaAnalytisk kemi IAvancerad komponentbaserad programvaruteknikAmerikanska massmedier IIAmerikansk historia IIAmerikansk politik IIAmerikansk litteratur under 1900-taletAmerikanska massmedierAmerikansk historiaAmerikansk politikAtt arbeta som idrottspsykologisk rådgivareAstrofysikalisk magnetohydrodynamikAstrofysikaliska spektraAstronomisk observationsteknik IIAstronomisk observationsteknik IAntik grekisk och bysantinsk historieskrivningAntik grekisk och bysantinsk fiktionAttisk och atticistisk prosaAntik grekisk och bysantinsk poesiÄmnesdidaktik - lärande och undervisning i teknik, del 1Ämnesdidaktik - lärande och undervisning i teknik, del 2Algebraiska strukturerArbetsterapi, Arbetsinriktad rehabiliteringAtt skriva en vetenskaplig artikelÅrets integrerade projekt i hållbar energiÄventyrspedagogik i skolanAllmän farmakologiAnalys av NGS-data 1 G2FArbetsrehabiliteringAffärsredovisningAlgoritmer och datastrukturerAvancerad kemisk reaktionsteknikAvancerad allmän relativitetsteoriAllmän relativitetsteoriAmbulanssjukvårdAtt möta barn och elever i behov av särskilt stödAnalys på nanoskalanAntibiotikaresistens - prevention och strategierAnimalieproduktion IAtt skriva kritik och essäistikArkitektur och designmönsterApplikationsutveckling och mobilitetAdditiva tillverkningsprocesser II Innovativ tillverkningAnalysera, designa, utveckla undervisning IÄmnesdidaktik: Självständigt arbete I + IIAlgoritmer och datastrukturerArkitekturtypologierAvancerad modern kinesiska IIAvancerad modern kinesiska IAtt skriva om designAdvanced Individual Course in TourismAnalys av NGS-data 2 A1FAntropologiskt fältarbeteArabiska, Moderna klassiker, MagisterkursArabiska, Klassisk prosaArabiska, Klassisk poesiArabiska, magisteruppsatsAffärstyskaÄmnesdidaktik: Kunskapsområde och forskningÄmnesdidaktisk VFU i engelskaArbetsmarknadsekonomi D19Arbetsmarknad och försörjning , A13Allmän Psykologi BAsienstudier: Asiens ekonomiska förvandlingÄmnesfördjupningAsienstudier: Politiska system, samhällsstyrning och demokratisering i AsienAsienstudier: Introduktion till AsienstudierArkivvetenskap CArkitektur i aktion - Arch-LU sommarskolaAerosolteknologiAuskultationAvfallshantering och resurshushållningArbetsmiljö och stressArabiska, SpecialiseringArabiska, MasteruppsatsAvancerad neurokemi med molekylär neurobiologiAtt informera med textAnalytisk kemi, masspektrometri teoriArbetsterapi, avancerad nivå, Kvalitativ och kvantitativ metodAlgebra och geometriAnalytisk finans med MATLABÄmnesdidaktik, ämneslärareAsienstudier: Det (o)hållbara AsienAsienstudier: Mänskliga rättigheter i AsienAsienstudier: Ekonomisk utveckling och AsienstudierAsienstudier: Religion, identitet, politik och samhälle i AsienAsienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i AsienAsienstudier: Digitala Asien: Kulturella, sociala och politiska transformationerAsienstudier: Global och regional politik i AsienAsienstudier: Social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i AsienArbetsinriktad rehabiliteringÄmneskunskap i hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9Arbete och hälsaArbetsmiljö- och hälsoarbete - i ett tillämpat perspektivÄmnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologiAsienstudier: Dagens kinesiska samhälleAsienstudier: Dagens sydöstasiatiska samhällenAnalytisk kemiAvancerad kurs i interpretation 1Avvikande beteende och missbruk i ett systemperspektivAtt skriva historia. Frågor, metoder, tolkningarAvancerad datorstödd konstruktionAkademisk introduktionsterminAtt undervisa i modersmål - i klassrummet och på distansAtt undervisa i kinesiska - teori och praktikAtt undervisa i tyska - i en skapande och föränderlig miljöArkitekturämnet och ArkitektyrketAutomationssystemArkitekturens historia och teori 1: Introduktion till Europas arkitekturArkeologi: KandidatkursÄldre och åldrandeArkeologi och antikens historia: KandidatkursAmning och bröstmjölk G2FAstronomi: Introduktion till astrofysikenArbetsmiljö och hälsa - Arbetsförmåga, arbetsanpassning och rehabiliteringArbetsmiljö och hälsa - Människa, teknik och miljöfaktorerArbetsmiljö och hälsa - företagshälsovårdens mål, inriktning och arbetssättArbetsmiljö och hälsa - med inriktning ergonomi och mental hälsaAmerikansk humorAtt (över)skriva gränser: nutida amerikansk litteraturAdvanced service managementÅldrande, aktivitet och hälsofrämjande åtgärderÅldrande och hälsa med fokus sköra äldreAvancerad bergmekanikAtt arbeta med sjukdomsförebyggande metoderAudiovisuella studier : Kunskapsproduktion och gestaltningAudiovisuella produktionsprocesserAudiovisuellt berättandeAudiovisuell kompositionArkeologi och antikens historia: PraktikArkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologiAmerikansk litteratur, 1620-1919Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologiArkeologi och antikens historia: Människa, kultur och etikArkeologi och antikens historia: Fältarkeologi och landskapstolkning i praktik och teoriArkeologi och antikens historia: Arkeologi och social identitetArkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöerArkeologi och antikens historia: Arkeologisk teori och materiell kulturArkeologi, text och tolkningArkeologiska studier av människa och landskap i långtidsperspektivArkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologiArkeologi och antikens historia: Fältarkeologi i teori och praktikArkitekturutvecklingAstronomi: Universium och kvarkarna - orienteringskurs om mikro- och makrokosmosAstronomi: Livsbetingelser i universumAstronomi: Astronomins grunder - orienteringskurs i astronomiAtt läsa och tolka litteraturens klassiker CAtt läsa och tolka litteraturens klassiker AAtt komponera musik mot uppdragAstronomi: Strålningsprocesser och stjärnatmosfärerAudiovisuell produktion som projektarbeteAudioteknologi 1Astronomi: Galaxer och kosmologiAudiovisuell kompositionAudiovisuell gestaltningAudioteknologi 2Audiovisuellt berättandeAudiovisuella installationerAudiovisuell performanceAnalys av musikproduktionerAudioteknologi 2Att vilseleda och bli vilseleddArbetsterapi och åldrande ur ett hälsofrämjande perspektivArkeologi och antikens historia: Examensarbete för magisterexamenArkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamenArkeologi och antikens historia: Examensarbete, masterkurs, påbyggnadAtt undervisa i franska (VFU)Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - antikens kultur och samhällslivArkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologiArkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk arkeologiArkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - arkeologiAffärer och digitalt entreprenörskapAgil och extrem projektledningArabiska med didaktisk inriktning IIIArbets- och organisationspsykologiAtt vara tonårsflicka i Sverige på 2000-talet G1FAvancerad rumslig analys och modelleringAtt arbeta i projekt - planera, genomföra och utvärdera verksamheterAvancerade maskinelementAstronomi: Astrobiologi - förutsättningar och möjligheter för liv i universumAerodynamikAkupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska tillståndAvancerad textanalysAnestesiologi och perioperativ vårdhygienAntrozoologiAtt beskriva språk och språklig kompetensAfrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idagAfrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800Arkitekturer och ramverk för webbapplikationerAkademiskt skrivande och forskningsdesignArkeologi B1, särskilt nordeuropeisk för arkeologiprogrammetAbstrakt algebraArkeologi och antikens historia: Arkeologi och projektledningArkeologi: Arkeologi och förmedlingAllmän flygplansläraAnalytisk naturproduktkemiAnalytisk biokemiAllmän flygplansläraArabiska DAdvertising PlanningAvancerad Kvalitativ MetodAtt välja livsåskådningArkeologi: GrundkursArchaeology: Andean ArchaeologyArkeologi: FortsättningskursAtt skapa, utveckla och avveckla affärsrelationerArkeologi: GrundkursArkeologi: FortsättningskursAndraspråksinlärningAktionsforskning som forskningsfältAktionsforskning och skolutvecklingAtt forska i professionell praktik - kunskapsteori och metodologiArbetslivets pedagogik IIAktuell informationssystemforskningArkeologi: FortsättningskursAvancerad kvantmekanikÄmnesperspektiv på regionalt samhällsbyggandeÄmnesdidaktisk VFU i religionAktivitetsvetenskap 1Arbetspraktik med människorättsperspektiv -10 veckorArbetspraktik med människorättsperspektiv - 20 veckorAtt läsa himlen - observationer och simuleringar i astronomiAteljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola IIAnalysmetoder inriktning miljöAnatomiArbetsrättens grunderAvancerad individuell kurs i musikalisk kommunikationArbetsrätt, avtal och förhandlingArbetsmiljö- grunder och regler för personalarbeteAllmän relativitetsteoriAtt undervisa i dans och musik/rörelse i skolanArkeologi: Från krigare till skeppsbyggare i SkåneArkeologi: Från högbyggare till järnsmed i SkåneArkeologi: Tidsresor och arkeologiska platserArkeologi: Från bonde till katedralbyggare i SkåneArkeologi: Från renjägare till hällkistbyggare i SkåneAtt delta i designdiskursenArrangering och KompositionAstrofysikAllmän relativitetsteoriArtificiell intelligens i dataspel G1FArbetsplatsförlagd bildproduktionAffekter och utveckling för psykoterapeuprogrammetAffekter och utveckling för psykoterapeutprogrammet med inriktning mot specialistpsykologArkitekturdesignAnalysera möjligheter och hinder utifrån organisation, grupp och individnivåAccounting and Corporate FinanceArabiska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråkArabiska: fördjupad breddningskursAtt skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitetAtt forska om religion - teorier och tillämpningar i empirisk religionsvetenskapArkeologi: Skandinaviens vikingatidAstrid Lindgrens författarskapArameiska/syriska AAktuella finansämnenAutomatiserad prediktiv modelleringAdvanced Corporate FinanceApplied Portfolio ManagementArameisk/syrisk historiaArtificial Intelligence IAntikens kultur och samhällsliv AAntikens kultur och samhällsliv BAesthetics of InteractionArkitektur och genus: UppsatsArkitektur och genus: IntroduktionAkutsjukvård, katastrofmedicin, strålsäkerhet och akuta röntgenundersökningarAvancerad fjärranalysAvancerad NeuropsykologiAllmän språkvetenskap: Historisk lingvistikAudioteknikArameiskaAvfallshantering i kretsloppArameisk/syrisk litteraturAdobe Creative Suite, påbyggnadAntikens kultur och samhällsliv CAvancerad omvårdnadsbedömning vid kirurgiska tillståndArameiska/syriska BArbetsterapi, Vetenskaplig grundkursAvancerad harmonik och analysArbetsterapi inom äldreområdetArkitektur och design av globala applikationerArbetspsykologiAlgoritmer för stora datamängderAtt analysera musik utan notationAtt skriva och publicera i digitala medierAllmän avtalsrättArameiska/syriska CÄmnesdidaktik: Självständigt arbete IAnimalieproduktion * akvakultur, fjäderfä och grisAndraspråksinlärning 1Andraspråksinlärning 2Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategierAndraspråksinlärningAndraspråksundervisningAvancerad vård vid diabetesAnestesiologi och perioperativ vårdhygienAtt läsa idéhistoriens klassikerÄldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskursArytmiAndraspråksinlärning: romanska språkAllmän fastighetsrättAllmän fastighetsrätt för fastighetsutvecklare och fastighetsförmedlareArbetsterapi, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvårdArbetsplatsförlagt projekt i grafisk designAlfabetiseringArameiska/syriska DAlfabetisering, grundkursAndraspråksutveckling i ämnesundervisning, grundkursArabiska med didaktisk inriktning IAvancerad omvårdnadsbedömning vid onkologiska tillståndAktuella perspektiv på mat och samhäll kultur, migration och hälsaAvancerad sensorisk analysteknikAvancerad sensorisk analysteknik och produktutvecklingAteismen i historia och nutida samhällslivAteljéarbete i förskolan med inspiration från Reggio EmiliaArameiska/syriska: fördjupad breddningskursArameiska/syriska: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråkAkut neurosjukvårdAkvatisk ekologiAtt skriva om kulturAvancerad mätteknikAvancerad tillverkningsteknik, större kursAtt göra en kulturvetenskaplig studieAvancerad UtvecklingsekonomiAtt skriva om kulturAvancerad MikroteoriAdvanced Macroeconomic TheoryAtt göra en kulturstudieAvancerad mikroteori IIAdvanced Industrial OrganizationAdvanced Health EconomicsArkitekturprojekt 2:1 Struktur, plats, aktivitetAffärsengelska II: Interkulturell kommunikation och förhandlingAffärsengelska II: Internationellt företagandeAffärsengelska II: Interkulturell kommunikation och förhandlingAnalytisk farmaceutisk kemiArkitekturprojekt 2:2 - Tectonics, Ornament, TransformationAlgebraisk geometri och kommutativ algebraAnalytisk kemi 2Arkitekturprojekt 2:3 Material, rum, detaljAtt analysera och tolka litterär text - kurs inom VAL-projektetArbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del IAllmän farmaceutisk kemiAvancerad tillverkningsteknikAutomatiseringsteknik, fortsättningskursAdvanced Research MethodologyAvancerad CAD- och FFF-modellering, projektkursAstronomi: Examensarbete för masterexamenAstronomi: PlanetsystemAstronomi: Statistiska verktyg i astrofysikenAstronomi: FördjupningskursAstronomi: SpecialkursAteljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola IIAgil utveckling i praktikenAnatomi och fysiologi 1 G1NAvancerad geospatial datavisualiseringAvancerad tjänstedesignArtificiella neurala nätverkAvfallsteknikAspects of SwedenAkutsjukvård inom svenska polisens regionala insatsstyrka med förstärkt förmågaAkutsjukvård inom nationella insatskonceptet (NIK)Antikvarisk förundersökningArkivkunskap IÄmnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupningAutonoma robotarAutonomous AgentsAtom- och MolekylfysikApplikationer för internet, grundkursAffärsutvecklingAntikvariskt projektarbeteAffärskommunikationAnläggningsteknikArkivkunskap IIArkeologi IAffärsjuridikAntropologisk undersökningsmetodikAnthropology in PracticeAtt skriva och publicera i digitala medierArtificiell intelligensAtt arbeta i projektAudioteknologi 2Anatomi och fysiologi med inriktning mot träningÄmnesfördjupning i fysioterapiÄmnesfördjupning i fysioterapiAlgebraAnatomi och fysiologi med grundläggande klinisk laboratoriemetodikArkitekturteknik 2Affärsmodellinnovation inom gröna näringarAnalysera samhällsentreprenöriella projektAfrikanistikAffärsmodellenAvancerade material- och tillverkningsteknikerAnatomiArbetsfysiologi och fysisk träningAtt leva i en globaliserad omvärldAtt förstå vetenskapliga kontroverserAtt översätta språk och kulturArbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbeteArbetsterapi, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställningArkitekturprojekt 3:1, StadsbyggnadÄmnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot beteendemedicinsk prevention och behandlingAllmän språkvetenskap, SociolingvistikAllmän språkvetenskap, Språk- och skrivutvecklingAllmän språkvetenskap, ÖversättningsteoriAllmän språkvetenskap, NeurolingvistikAnpassa och ordinera fysisk aktivitetAllmän språkvetenskap, TvåspråkighetAllmän språkvetenskap, DiskursanalysAllmän språkvetenskap, Ickeverbal kommunikationAllmän språkvetenskap, Språkutveckling flerspråkighet och språkstörning hos barn i förskoleålderAllmän språkvetenskap, Världens språkArbetshälsocolloquium. Seminariekurs i arbetshälsovetenskap med individuell fördjupningArtificiell intelligensÄmnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolanAllmän språkvetenskap, Korpus lingvistikAllmän språkvetenskap, Lingvistiska metoderAllmän språkvetenskap, SemantikAllmän språkvetenskap, Språkteori - syntax och semantikAllmän språkvetenskap, PragmatikAllmän språkvetenskap, Fonetik, fonologi och grafonomiAllmän språkvetenskap, Språkets struktur och funktionAllmän språkvetenskap, Introduktion till psykolingvistik och sociolingvistikAnalog elektronikAnalog ElektronikAstronomisk navigation, tidvatten och distansberäkningarArbetsterapi, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildningAllmän kemi 2Analytisk kemiArbetsterapi - Vetenskapligt arbeteAktuell omvårdnadsvetenskapAvancerad fastighetsvärdering och analysAvancerad projektledningArbetsrättAPI för spelutvecklingAgroecology BasicsAllmän språkvetenskap, PragmatikAllmän språkvetenskap, SemantikAllmän språkvetenskap, Språkteori syntax/semantikAkademisk svenska för andraspråkstalareAllmän språkvetenskap, Språkets struktur och funktionAllmän språkvetenskap, Språket, individen och samhälletAktivitetsvetenskap i hälsofrämjande arbeteAvancerad kvantmekanikÄmnesdidaktisk VFU i svenskaArbetsterapi: Vetenskapligt arbeteAfrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida AfrikaAfrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i AfrikaAfrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om SaharaAfrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällenAfrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändringAfrikanska studier: Examensarbete för magisterexamenAfrikanska studier: Internationell hälsa med fokus på nutrition i ett genus- och ekonomiskt perspektivAfrosångforumAfrikanska studier: Forskningsprojektets planeringAfrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällenAvancerad harmonikAvancerat samspel och improvisationAvancerad empirisk finansforskningAtt undervisa i engelska (VFU)Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanenAfrikanska studier: Forskningsprojektets planeringAfrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällenAfrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändringAfrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällenAfrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktionAfrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om SaharaAfrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanenAfrikanska studier: Ekonomisk utveckling i Afrika, en introduktionAfrikanska studier: Examensarbete för magisterexamenAfrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om SaharaAfrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida AfrikaAkustik och brandAfrikanska studier: Internationell hälsa med fokus på nutrition i ett genus- och ekonomiskt perspektivAnalys av biomolekylerArbetsrätt för cheferAkutsjukvårdAtt främja och utveckla samverkan i arbetslivetAtt undervisa i historia (VFU)Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 1Att undersöka och utvärdera digitala miljöerAvancerad kognitiv psykologiAn Occupational Perspective of Health IAtt lära barn filmaAllmän språkvetenskap, KorpuslingvistikAkvatiska ekosystemAllmän språkvetenskap, Lingvistiska metoderAllmän språkvetenskap, Lingvistikens historiaAkademiskt skrivande på svenskaAlgebra och analys för processoperatörerAvancerad algebraAnalytiska metoderAlpin ekologiArkiv i praktiken: Från analoga arkiverfarenheter till digitalaArktiska miljöerAvfallshanteringArkitekturens historia och teori 2: Arkitektur och modernitetAdvanced MacroeconomicsAndraspråksinlärning: romanska språkAtt leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska övervägandenAfrosångforum 2Aktivitetens betydelse för hälsa IAvancerad kurs i didaktik II med inriktning mot matematikAvancerad kurs i didaktik II med inriktning mot naturvetenskapArkitekturprojekt 1:3 Boende, arbete, klimatArkitekturprojekt 1:2 Landskap, struktur, rörelseArkitekturprojekt 1:1 Sammansättning, geometri, skalaArkitektur - Dansk-skånsk byggnadskonstAvancerad materialteknologiArkiv- och informationsvetenskap GR (C), Självständigt arbeteAllmän språkvetenskap, Masteruppsats/examensarbeteAllmän språkvetenskap, Magisteruppsats/examensarbeteArbetsterapi, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodikAdvanced Industrial MarketingAffärsanalys: data, modeller och beslutAvancerad prototypframtagningArbetsterapi, ForskningsmetodikAktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi IIArbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnadÄmnesdidaktik: Självständigt arbete IIAvancerad utvecklingspsykologiAllmän farmakologi och mikrobiologi G1FAppar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorgAffärsutvecklingslabbAkutmedicin med inriktning mot anestesisjukvård och intensivvårdAvancerad urbanism studio- stadens urbana rumAvancerad kurs i didaktik II med inriktning mot svenskaAnestesimetodikArtificiell intelligens och tillämpningarArbetsliv, miljö och hälsaÄmnesdidaktisk VFU i religionAllmän sjukdomsläraÄmnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologiAtt utforma tankestöd i vardagenAvancerad kurs i didaktik II med inriktning mot de samhällsorienterande ämnenaArbetsliv, vardagserfarenheter och mångfaldAgroecology and Sustainability of Production SystemsArkeologi AAnvändarmedverkan vid bostadsplaneringArbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - MagisterArkeologi: Historisk arkeologi - byggnadsarkeologiArbetsterapi: ExamensarbeteAssociationsrättAstronomi: LaboratorieastrofysikAstronomi: Stjärnornas struktur och utvecklingAstronomi: HögenergiastrofysikAstronomi: Dynamisk astronomiAstronomi: Extragalaktisk astronomiAstronomi: Observationsteknik och instrumenteringArbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 1Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisationAlgoritmer och datastrukturerArkitekturens historia och teori 3:1 VärldsarkitekturArkitekturens historia och teori 3:2: uppsats på grundläggande nivåAnalytisk kemiAvancerade projekt i elektronikArkitekturteknik 1Avancerad kurs i didaktik II med allmändidaktisk inriktningAteljerista - pedagogik för förskola och skolaArkiv- och informationsvetenskap GR (B), System för bevarandeArkeologi: Historisk arkeologi - kandidatkursArkeologi: KandidatkursAvancerat samspel och improvisationAtt läsa och tolka polsk poesiAgent-based Modelling in the Social SciencesAvancerad validering och verifieringAzerbajdzjanskaArkeologi: FortsättningskursAtt utreda familjehemAlgebra och diskret matematikAnimerad film: En performativ historiaAstronomi: Examensarbete för kandidatexamenAtt skriva barnlitteraturAffärssystem - en helhetsbildAutomationAllmän relativitetsteoriAudiologi: Audiologisk rehabilitering I - pedagogik och counselling IAudiologisk rehabilitering I - hörselteknik IAudiologi: Audiologisk diagnostik IIAvancerade förbränningsmotorkonceptAstronomi, självständigt arbete IAllmän kemiAdvanced ProgrammingAssociationsrättArbetsterapi: MagisteruppsatsAtom och molekylfysikAtt skriva är att läsa: positioner och riktningarAnatomi och fysiologi för biologerAkvatisk ekosystemekologiArkitekturteknik 2:1Arkitekturhistoria 2:2Arkitekturteknik 2:2Arkitekturteori 2:2Arkitekturhistoria 2:1Arkitekturteori 2:1Arkitekturprojekt 2:2Arkitekturprojekt 2:1Audiologisk rehabilitering II - pedagogik och counselling IIAlgebra och analys för högskoleingenjörerAudiologisk rehabilitering II - hörselteknik IIArbetsmiljöarbeteArbetsmiljörättArbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbeteAudiologi: Prevention; akustik och teknikAudiologi: Självständigt vetenskapligt arbeteAntik keramik i kontextArkitekturprojekt 1:1Arkitekturhistoria 1:1Arkitekturteori 1:1Arkitekturteknik 1:1Analys av fältdataAkvatiska ekosystemArkitekturhistoria 3Arkitekturteori 3:1Arkitekturprojekt 3:1Astrofysik - testverktyg för fysikens teorierAtt bli fysikerAffärsutveckling i upplevelseekonominAudiologi: BarnaudiologiArbetsmarknadens ekonomiArktiska EkosystemAcceleratorer och frielektronlasrarArkitektur och teknikAtt möta människor som flytt - lagar, bemötande och stödAnalytisk kemi, grundkursAudiovisualitetsteorierAntikens kultur och samhällsliv IAntropologins teorihistoriaAffärssystem med tillämpningAlgoritmer och datastrukturerAkutmedicin med inriktning mot barn och ungdomArbetsplatsoptometriAnalytisk kemi, Avancerade separationsmetoderAtt skriva barnlitteratur IIApplication Development for AndroidArbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabiliteringAkademiskt skrivande på svenska och engelskaArbets- och organisationspsykologiAvancerad miljörättArkitekturprojekt - utforskning och gestaltning 2Arkitekturprojekt - utforskning och gestaltning 1Analys av elkraftsystemAllmän lingvistikAtt utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med utvecklingsstörning i skolanAgile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkterAtt utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med utvecklingsstörning i skolanAtt utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med utvecklingsstörning i skolanAtt utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med utvecklingsstörning i skolanArbetsliv och hälsa. Människan i arbetslivetAtt undervisa i svenskaAgrara odlingssystemÄmnesdidaktik 1 - naturvetenskapliga ämnen och matematikÄmnesdidaktik 1 - samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnenArbetsrättslig grundkursArbetsplatsförlagd utbildningAffärsplanering för tillväxtföretagArtificiell intelligensArtificiell intelligens för kognitionsvetareAvancerade distribuerade systemAffärssystem som stöd för redovisning och revisionAnimal Food ScienceArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 2Avancerad redovisning och revisionAvancerad redovisning och rapporteringAkademisk orkester IAtt vara grundlärare (VFU)Ämnesdidaktik för yrkeslärareApplikationsutveckling i JavaAdvanced Plant Breeding and Genetic ResourcesArtificiell intelligens - grundernaAtt bedöma kunskap i matematikAvancerad Datorgrafik och tillämpningarArtificiell intelligens - metoder och tillämpningarAnvändarnytta: Designmetodik, prototyputveckling och etnografiAdvanced Machine LearningAvancerad biomedicinArtificiell intelligens i mobila robotarAttack och försvar
Anatomi och fysiologiAtmosfärsdynamik och klimatArbetsmiljö och ledarskapAkademisk orkester IIAkademisk engelska för självständiga arbetenArkivvetenskapArkivvetenskapAndraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektivArbetsrätt II G1FAtt analysera lärande i matematik i klassrummet, åk 1-9Anatomi och fysiologi (NL)Akuta förgiftningar och klinisk toxikologiAvel 2Astrid Lindgrens författarskap, litteraturvetenskaplig fördjupningArkitektoniskt byggnadsprogramAvancerad webbutveckling med HTML och CSSAvancerad digital videoproduktionAtt kritiskt granska utbildningsvetenskaplig forskningÄdelstensgeologiAtt läsa naturenAllmän farmakologiAndras verk - att tillsammans läsa samtidslitteraturÄngen - återuppfördAvancerad experimentell teknikAllmän civilrätt med juridikdidaktikAtt möta det nya - om samtidslitteratur och textsamtalÄmnesdidaktik, Att utveckla lärande och undervisning i språkliga kontexterAnatomi och fysiologi IIAnatomi och fysiologi IAtt skriva för barn och ungdom IAtt skriva för barn och ungdom IIÄmnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikterAstrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskursAtmosfärsvetenskapAstronomi: Examensarbete för magisterexamenAdvanced Research MethodologyÅldrandet och de äldres livsvillkorAmning och föräldra-barninteraktionAlkohol- och narkotikamissbruk-teoretiska perspektiv och sociala interventionerAdaptation to Global Environmental ChangeAnimal genetics - health, behaviour and welfareAtt undervisa i religion.Allmän språkvetenskap - masterkursAffärsjuridikAlgebraAtt undervisa i matematikAnalys, fördjupningArabiska med didaktisk inriktning IIÄventyrspedagogik, grundkurs 1 med allmän inriktningAvancerad praktikkurs i arkeologiAfrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om SaharaAfrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i AfrikaAtt utvärdera och kvalitetssäkra pedagogiskt arbeteAfrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i AfrikaAfrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om SaharaArbetsvetenskap och miljöteknik AArbetslivsinriktad språkundervisningAsien och globaliseringenArbetsterapi: KandidatuppsatsArbetsterapi: KandidatuppsatsAvancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoderAvancerad biostatistik och epidemiologiAnalog elektronikArbetsterapi: KandidatuppsatsÄmnesdidaktik: Självständigt arbete IAsien i rörelseAvancerad modellbyggnadAtt undervisa i religionskunskap (VFU)Arbetsvetenskap - MagisteruppsatsAtt kommunicera i tal och skriftAlgebra och diskret matematikAtt undervisa i matematik (VFU)Analoga-digitala gränssnittAutomatiseringArkitekturer för inbyggda mångkärniga systemAvancerade halvledarmaterialAtt undervisa i tyska (VFU)Arkitekturteori 1:2Arkitekturteknik 1:2Arkitekturhistoria 1:2Arkitekturprojekt 1:2Anatomi och fysiologi 2 G1NAvancerad individuell kurs i beräkningsteknikAvancerad programmering i RAlgoritmerAstrofysik och kosmologiArkeologi CAvancerad betongteknikAtt arbeta med historiska arkivAnpassad fysisk aktivitet IIAutomatiseringsteknikAtt vara lärare i högre utbildningArbetsterapi: Aktivitet, livsstil och välbefinnandeAvancerat geovetenskapligt projektarbeteAtt utveckla forskning inom det konstnärliga fältet IArkitekturprojekt 3:2Arkitekturteori 3:2Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för vuxnaAtt undersöka hälsans och sjukvårdens geografiAtt analysera, designa och utveckla undervisning – ett ämnesdidaktiskt perspektivAnalys av finansiella dataAvancerad reell analys IAccounting Auditing and Control DAnalysis of Business Culture CAvancerad Företagsekonomisk Praktik DAnatomi och fysiologiAvancerad datahantering med XMLAktionsforskning och interaktiva metoderAnalytisk kemi i läkemedelsutvecklingArkitekturhistoriaArkitekturprojekt 2:2Arkitekturprojekt 2:1Avancerad molekylmodellering med inriktning mot läkemedelsdesignArtkunskap och systematikArbets- och motivationspsykologiArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Introduktion till arkiv- och informationsvetenskapAffärsutveckling inom turismbranschenArgumentationsanalys och logikArtistic Placement 1, dansfilmArtistic Placement 2, performativ ljudkonst och fysisk gestaltningArkitekturteori och hållbar arkitektonisk gestaltningArkitektonisk Intervention: Realisering och KonsekvenserArabiska: att skriva akademisktArabiska: Avancerad grammatik IIArabiska: KandidatexamensarbeteArabiska: Avancerad grammatikArkeologisk fältkurs, inriktning fältmetodikArkeologiskt kulturarv i samtidens EuropaArkeologi, landskapsbruk och kulturarvArkeologisk fältkurs med inriktning mot dokumentation och tolkning av hällbilderArkeologisk fältkurs, inriktning publik arkeologiAkut- och intensivvård för barn och ungdomar samt neonatalvård IArkeologisk fältkurs - Monte PolizzoArkeologisk fältkurs - TanumArkeologisk fältkurs - KungälvArkeologisk precisionsinmätning och kartografiArkeologisk fältkursAvancerad pedagogisk speldesignAnalytisk kemi, bioanalytisk kemiAnalytisk kemi, masspektrometriAnalytisk kemi, masspektrometri (teori)Analytisk kemi, kemometriAnalytisk kemi, kemometri (teori)ArbetsrättAtt läsa och skriva i ett undervisningsperspektivAnalys och utvärdering av fredsarbeteArkeologi: GrundkursAffärssystem och verksamhetsutvecklingAtt synliggöra och kommunicera sin yrkesvardag - för skolutveckling, mentorskap och lärarutbildningAllmän didaktik IIAllmän didaktik IApplications in Agricultural and Environmental EconomicsAllmän företagsbeskattningAktiebolagsrättAvancerade analytiska metoder inom miljöforensik, avancerad nivåArbetsplatsanknutet utredningsarbeteArbetsplatsanknutet utredningsarbeteAlgoritmer och datastrukturerAtt visualisera komplexitetArkeologi: FortsättningskursAlgoritmer och datastrukturerAtt marknadsföra och kommunicera turismAtt vidareutveckla matematikundervisningAtt vidareutveckla matematikundervisning för grundskolans tidigare årAtt greppa världen - introduktion till kulturgeografiArbetsmiljö och ledarskapArkeologi: FördjupningskursArbetsmiljö och ledarskapAkut omhändertagande av barnAgricultural Cropping systemsÄmnesorientering för guider i teori och praktikAtt arbeta som idrottspsykologisk rådgivare med grupper i idrottsrörelsen och arbetslivetAstropartikelfysikAlgoritmer och komplexitetArbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnadAnalys och modellering av elektrotekniska systemAlkohol- och narkotikamissbrukAlgoritmer för geometriska problemAstrophysics and Earth scienceÄmnesdidaktik, Att analysera lärande och undervisning i språkliga kontexterAstrophysical DynamicsArkiv- och informationsvetenskap GR (C), Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teoriAtmosfärkemi i en värld i förändringÄdellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbrukAtt handleda och utveckla yrkeskunnande i ämneslärarutbildningenAtt tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektivÄmnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupningAktuell kriminologisk teoribildningÅtgärder mot brott - teoretiska och praktiska perspektivAtt handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningenAstronomi, introduktionskursAstrofysik, fortsättningskursAstrofysikAllmän psykologiArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Lagstiftning och förvaltningskunskapÄmnesdidaktisk fördjupningAktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi IAnalog IC-konstruktionArbetsplatsens fysiska och psykosociala miljöArbetsrättArbetsrätt med arbetsmiljörättArbetsterapi, examensarbete IAtt leda och driva projektAtt vara tonårspojke i Sverige på 2000-talet G1FAudiologi: IntroduktionArkiv- och informationsvetenskap GR (B), ArkivredovisningAvancerade datornätverk och säkerhetAvancerad kurs i kvantitativ metodAndraspråksinlärningAtt undervisa i Hem- och konsumentkunskapArkitektur, byggnadsteknikenArkeologiska fältAnimalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarnaAtt arbeta i projektArbetsmiljö - riskeliminering inom industriell arbetsmiljöAcademic Business Challenge-Introduction to Business DevelopmentArbetsmiljö - grundkursAudiologi: Audiologisk diagnostik IArbetsmarknad, ekonomisk tillväxt och ojämlikhetArkitektur och teknikAffärssystemApplikationsutveckling och mobilitetAnatomins grunderArrangering, komposition och GeMu 2:3Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällenAfrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällenAfrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändringAfrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällenAfrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällenAfrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändringAfrikanska studier: Examensarbete för masterexamenAstrofysikalisk gasdynamikAnatomi och fysiologi IIAtt kommunicera naturAtt handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildareAktiemarknadsrättAdditiv tillverkning 3 - Polymera materialAnatomi och biomekanik inom idrottAllmän och specifik omvårdnad - kliniska studier (utbyteskurs)Allmän och specifik omvårdnad - kliniska studier (utbyteskurs)Att lära på sitt andraspråkAnalysens grunder för ämneslärare gymnasieskolanArbete i förvaltningAnalytiska verktyg i miljövetenskapAdvanced MicroeconomicsAffärsplaneringAdvanced MacroeconomicsAvancerade vårdhandlingar vid kirurgisk vårdÄmnen i offentlig ekonomi och beteendeekonomiAvancerade vårdhandlingar vid onkologisk vårdÄmnen i miljö- och hälsoekonomiAvancerade vårdhandlingar vid psykiatrisk vårdAvancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärnanArtistic methods in educationAktivitetsperspektiv på hälsa och rehabiliteringAgentbaserad modelleringAnestesiologisk omvårdnad vid elektiv och akut kirurgi vid komplexa vårdbehovArbetsplatsförlagd utbildningAvancerat geovetenskapligt projektarbeteAvancerad bedömning, beslutsfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvårdArbetsrätt I G1NAccounting IssuesAdvanced Accounting Analysis, masterkursAdvanced Company Valuation, avancerad kurs DÄmnesfördjupande arbete, managementÄmnesfördjupande arbete, ekonomistyrningAntika och medeltida problemAffärsengelska I: Kommunikation i affärssammanhangAvancerad reell analys IIAvancerad datorgrafik och shaderprogrammering G1FAudiovisuell gestaltningAudiovisuell kompositionAnvändarsupport G1NÄmnesfördjupande arbete i logistikAvfall som resursArtificiell intelligens: kognitiva systemArt and Art Education IIArbets- och organisationspsykologiAtt utveckla lärande i skola och vardag - UtvecklingsstörningAtt utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med utvecklingsstörning i skolanArbetsterapi - Professionellt resonemang 3Arbetslivets psykologi för psykologprogrammetArbetslivets psykologi för psykologprogrammet med inriktning mot idrottAnatomi och fysiologiAckordinstrument och sång IIAnimeringstekniker I, introduktionskurs G1FAnimeringstekniker II G1FAffärsinformatik - IT som möjligheter och hotArbetsmarknad och samhällsekonomi G1NAkademisk inspirationskursAllmän rättslära IIAtt gestalta ljusAnalytisk talteoriAkademisk engelskaAnalys BAgeing and Society - Diversity, Participation and HealthArkivvetenskap: Fysiska och digitala arkivArkeologi och antikens historia: PraktikÅldrande och hälsa: Hälsofrämjande interventionerArabiska: Grundkurs IIArkitekturhistoria - En studieresa från antiken till nutidÄmnesdidaktisk VFU i engelskaÄmnesdidaktisk VFU i religionÄmnesdidaktisk VFU i svenskaÄmnesdidaktisk VFU i religionÄmnesdidaktisk VFU i engelskaAtmosfärfysikArbetshälsocolloquium. Seminariekurs i arbetshälsovetenskap med individuell fördjupningAnvändbarhet och användarupplevelseAdditiv Tillverkning - Process, Material, ProduktÄmnesdidaktisk VFU i svenskaÄldres sjukdomar - vård och behandlingAnalytisk kemi, självständigt arbete IAvancerad organisk kemiAstronomiska världsbildens utveckling, orienteringskursAvancerad hydrologiAvancerad hydrogeologiAnsvarsfrågor inom folkrättenAstrofysikaliska spektraAtt undervisa i bildAtt undervisa i musikArbetsrätt, avancerad nivåAkademisk introduktionsterminAkademisk text - RASKAstronomi, orienteringskursAstrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för livArabiska IIAtt tolka medeltida kartorÅterfallsprevention (ÅP)Att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarAntimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolutionÄmnesdidaktik i turkiskaÄmnesdidaktik i kinesiskaAtt möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan - teori och praktikÄmnesdidaktik i arabiskaAnalys av miljöförändringarAI-programmering 1Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om SaharaAktuella sociologiska diskussioner IIAvancerade biokemiska metoderAlgoritmer och mjukvarudesignArbetsmiljöarbete - i praktikenArkeologi i GreklandAfrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i AfrikaArabiska med didaktisk inriktning IÄta 2 - matkultur, materialitet och designAnalytisk mekanik och klassisk fältteoriAutomatiseringsteknikAvancerad individuell kurs i beräkningsbiologiAvancerade skissövningarAutomatiserad programtestning och DevOpsAvancerad produktdesignAvancerad mikrobiologi och metagenomikAcademic Social Responsibility (ASR)Ämneskunskap i hem- och konsumentkunskap 2 för lärare 7-9Arbetsmiljö- grunder och regler för personalarbeteAvancerad Data MiningAtt leda det digitala företagetAtt skriva är att läsa: positioner och riktningarArabiska med didaktisk inriktning IIIAkustikAkutsjukvårdens funktion och organisationAmbulanssjukvårdens funktion och organisationAlgebra och logik G1NArkitektur och hållbar gestaltningAtt leda och styra projektArkitekturarv och omvandlingArkitekttävlingarAstrid Lindgren and Swedish Children's LiteratureArbetsmarknad och samhällsekonomi G1NAffärsengelska II: Interkulturell kommunikation och förhandlingAnalys och beslutsstödArbetsmiljö och ledarskapAvfallshantering i kretsloppAvancerad medicinsk omvårdnadArkiv- och informationsvetenskap AV, Självständigt arbeteArkiv- och informationsvetenskap AV, ArkivteoriAvancerad MakroekonomiAvancerad MikroekonomiAvancerad EkonometriAvancerad Matematisk ekonomiAvancerad redovisning och rapporteringAvancerade mätmetoder inom energiteknikAtt bedöma risker för organiska kemikalierAffärsjuridik IIAvancerad biomedicinAckordinstrument och sång IAlgebraiska strukturerAvancerad djupinlärningArkitekturhistoria - En modern metropol och dess historia - en exkursion till ParisAtt motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolanAtt intervjua och skrivaAttributAtt utveckla möjligheter för lärande för barn och elever med utvecklingsstörning i skolanAtt läsa och skriva i lärarutbildning och läraryrket - fokus grundlärareAtt läsa och skriva i lärarutbildning och läraryrket - fokus ämneslärareÄmnesdidaktikArkeologi och antikens historia: Arkeologi och förmedlingAutomatiseringsteknik IIAutomatiseringsteknik IAtt leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling II,Anatomi, fysiologi och träningsläraAvancerad vård och omvårdnad till personer med psykisk ohälsa vid komplexa vårdsituationerAvancerade tillverkningsprocesser 1Arkitektur, utforskning och reflektionAtt skriva om designAckordinstrument och sång IIIArrangering för musikproducenterArtistprofileringAn Occupational Perspective of Health IIAtt leda för karriärutveckling i ett föränderligt arbetslivAtt leda pedagogisk verksamhet I. Rekryteringsutbildning för förskolechefer och rektorerArkeologi och antikens historia: Läskurs - avancerad nivåArbets- och tidsstudier G1FArbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hpAvancerad fältarkeologiAtt utvärdera och kvalitetssäkra pedagogiskt arbeteAtt studera kommunikationAkademisk kommunikationAtt handleda i pedagogisk verksamhet, fördjupningskursArbetsliv, åldrande och hälsaArtificiell intelligens för spelprogrammering 2Aktuella perspektiv i populärmusikstudierAntropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översiktArabisk och hebreisk litteratur från det muslimska SpanienAktuella forskningsområden inom grekisk filologiAnalog- och digitalteknikAtt uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republikenArtificiell intelligens för spelprogrammering 1Avancerad vetenskaplig forskning och metodologiÄdelstenar och mineral för nyfiknaAvancerad probabilistisk maskininlärningAtt läsa samtiden: amerikansk litteratur och kultur efter 1945Att undervisa i slöjd - trä- och metallAvancerad koreanska IAtt undervisa i biologi (VFU)Att undervisa i geografi (VFU)Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolanAvancerad japanska IAtt undervisa i slöjd - textilÄmnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i svenska (KPU)Ämnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i engelska och moderna språk (KPU)Ämnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i svenska som andraspråk (KPU)Akutsjukvård 2 - specifik omvårdnad och vårdprocesser vid akuta sjukdomstillståndAlternativa tillverkningsmetoder A1NAkutsjukvård 1 - Akut bedömning och omvårdnad inom intrahospital akutsjukvårdAkuta bedömningar inom hälso- och sjukvård i hemmetAvancerad produktutvecklingAdvanced clinical psychologyAdvanced group and social psychologyÄr vi systrar trots allt? Genus och postkolonialismAtt motverka klimatförändringenAutomatisk testgenereringAtmosfär, biogeosfär och klimatförändringarAtt främja hållbara levnadsvanorAnpassa och ordinera fysisk aktivitetAktuella socialantropologiska debatterArrangering Storband IIArkeologi med laborativ inriktning IAntikvetenskapens material, metoder och teorier IÄmnesdidaktik 1: MusikAutomation 1Ämnesdidaktik 1: ScenkonstÄmnesdidaktik 1: KonstArbetsrätt I, NätÄmnesdidaktiskt utvecklingsarbete på forskningsmässig grund - KPFÄmnesdidaktikAdvanced Consumer MarketingAdvanced ProgrammingAktivitetsteori och praktik (magister)Avancerad och komplex palliativ vård och omvårdnadAtt hitta sin publikArbetsterapi - examensarbeteAlgoritmiska metoder för sökning och lagringAvancerad signalbehandlingArbetsterapeuten som handledare, entreprenör och ledareAkutsjukvård 3 - Avancerad omvårdnad och katastrofmedicin vid akuta skadehändelser och traumaAnalytisk statistik för idrottsvetareArkitekturhistoria och stadsutvecklingArkeologisk prospektering - tillämpning av georadar och magnetometerAktuella naturvetenskapliga metoder inom arkeologinAlgebraisk topologiÄndliga automater och formella språkAckompanjemang i klassrummetAnalytisk kemi, självständigt arbete IVArbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäringAdvanced Plant Breeding and Genetic ResourcesAtt undervisa teknik i en digitaliserad värld - för lärare åk 1-3Applied Plant BiotechnologyAgroecology and Sustainability of Production SystemsAvancerad Rollgestaltning OperaAgroecology BasicsAsien i JapanAnalys i en variabelAllmän kemi 2Allmän kemi 1Arbetsterapi, Aktivitet och hälsaAllmän flygplansläraAudiovisuella installationerAudiovisuell performanceAlgoritmer och datastrukturerArbetsmetoder i socialt arbeteAtt driva och leda besöksnäringsföretagAutonoma system A1FArtkunskap och systematikAkademisk spanskaAktuella debatter i religion och samhälleAI och YrkeskunnandeAutentiska färger på filmAnimation i museikontextAvancerad makroekonomiAvancerad mikroekonomiAkutmedicinÄmnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot barn och ungdomar med särskilda behovAntikens litterära mästerverk: De romerska historieskrivarnaAvancerad webbutveckling med ramverkAtt göra affärer i KinaAnalys av kategoridataAkademiskt skrivande med fördjupad teori och metodÄmnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i bild (KPU)Ämnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i musik (KPU)Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktionAvancerad formgivningAvancerad kurs i tillämpningar för teknik, arbete och hälsaAffärsmodellenArbetsmiljöekonomiAllmän kemi 1Äldreomsorgens organisering, ledarskap och medarbetarskapArkitektur och stadsrumArkitektur och geometriAudiovisuellt berättandeAtt handleda doktoranderArtificiell Intelligens - industriellt projekt A1NArbetsterapi: Evidens, förbättringskunskap och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvårdArkitekturhistoriaArbetsterapi - meningsfull aktivitet och hälsaArkiv- och informationsvetenskap AV, Självständigt arbeteAssociationsrätt, grundkursArts and Crafts i SverigeArkeologi IIAutomations- och robotforskningAvancerade tillverkningsprocesser 2AutomationssystemAtt utvecklas som handledare inom odontologisk utbildningÄmnesdidaktisk VFU i matematikAktuella forskningsområden i fysikAtt forska om välfärd och rättigheterArbetsterapi - processmodellerAdditiv tillverkning – ReparationAdditiv tillverkning – Metalliska material, intensivkursAdditiv tillverkning – Produkt- och tillverkningsaspekterAmerikansk kristendom: historia, religion och politikAtt leda pedagogisk verksamhet I. Rekryteringsutbildning för rektorerAktuella forskningsproblem i biblioteks- och informationsvetenskapAlgebraisk talteoriAnalys av historiska konstruktionerAtt undervisa flerspråkiga elever G1NArkeologiska fältAkutsjukvårdArkeologi och antikens historia: Romerska byggnaders biografier - tillkomst, ombyggnad, förstörelseAkutsjukvård med inriktning ambulanssjukvårdAntikvetenskapens material, metoder och teorier IIAvancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärtat: 7,5 hpAerosoler, moln och klimatAerosoler, moln och klimatAvancerad japanska IIArgumentera med forskningÅterhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård IAnimaliska livsmedelAsyl- och flyktingrättAtt predika Gamla testamentetAtt predika Gamla testamentetAtt tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektivAtt tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektivAtt vara ledare bland barn och unga i kyrklig verksamhetArkeologi och Bibelns historiaArkeologi och Bibelns historiaAtt predika Nya testamentetAtt predika Nya testamentetÄnglar och demoner. Teologi i filmens världArbetslivsinriktad psykologisk coachingAvancerad hydrologiAvancerad hydrogeologiAvancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi IIAvancerad webbutveckling med HTML och CSSÄmnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråkAnatomi och fysiologi 2 G1NAtt motverka klimatförändringenAktuella teman och algoritmer inom kombinatorikArbetsterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivetAllmän och odontologisk anatomi och fysiologiAtom- och molekylfysikAntrozoologi i praktikenArkeologi som hållbarhetsvetenskapAgil produktionsutvecklingAnsvar och sekretess i förskola, skola och fritidshemAnalytisk finans med MATLABArrangering, Komposition och Musikteori 4Audioteknologi 1Apokalypsen i text och tolkningAtt handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, årskurs F-6Arbetsrätt för cheferAvancerad projektkurs i MaskinteknikArtificiell intelligensAvancerad FEMAnalytisk kemiAnalys inom fordonsdesignAvancerad ekonometriArcGIS ProArtificiell Intelligens - industriellt projekt A1NAtt handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningenAffärsmodeller för hållbarhetArtificiell intelligens 1Arabiska för lärare i modersmål i åk 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet.Avancerad Projektkurs i TribologiAffärsutveckling I G1FÄmnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för grundlärare årskurs 4-6Avancerad hemsjukvård inklusive palliativ vård för äldre människorAmbulanssjukvårdAffärsjuridikArtificiell intelligens i samhälletAntropologisk analysAtt arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individAgil projektledningAtt skriva på somaliskaAsienstudier: Kvalificerad yrkespraktik inom AsienstudierÄmnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i fysik (KPU)Akademiskt skrivande med fördjupad teori och metodArtificiell intelligens och maskininlärningAktuella problem inom informatikAnatomi, fysiologi och medicinsk mikrobiologi för tandhygienisterArbetsmetoder i socialt arbeteÄmnesdidaktik, ämneslärareArtificiell Intelligens - industriellt projekt A1NAvancerad organisk syntesAsienstudier: Digitala Öst- och Sydöstasien - Kulturella, sociala och politiska transformationerAvancerad svenska för flerspråkiga studenterAvancerad sannolikhetsteoriAvancerad datorgrafikArbetsterapi för att främja hälsa vid psykiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningarAnalytisk biokemiÅterhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård IIAgila metoderAsienstudier: Dagens japanska samhälleAvancerad kinesiska IAvancerad teknisk designAntiziganism som historiskt och nutida fenomenÄmnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i naturkunskap (KPU)Analytiska metoder inom miljöforensik IADAB: Att skriva mellan svenska och arabiskaAtt uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektivAvancerad forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi IAllmän farmakologi och mikrobiologi G1FAvancerad strukturgeologiAvancerad Människa-dator-interaktionArmerad och förspänd betongArbetsrätt G1FÄmnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i specialidrott (KPU)Arbetslivets juridik II – EU-rättens implementering i svensk arbetsrättAntennteknik med tillämpningarAnalys av föroreningarAckompanjemang i klassrummetAvancerad mjukvarutestningAnläggningsteknik 2Affärssystem och verksamhetsutvecklingArtificiell intelligens för data scienceArbetsrätt IArbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvårdAkvatiska ekosystemAtt som specialpedagog arbeta med kvalificerade samtalAtt leda och utveckla förskolans verksamhetArbetsplatsförlagd praktik (MKR)Amning - Hälsa och vårdande, avancerad nivåApputveckling för AndroidArbete - i ekonomiskt och historiskt perspektivAgila utvecklingsprocesserAtt skriva om kulturArbetsrättAtt vårda personer med demens, VFUAvancerad infektionsepidemiologi och One Health ResponseAffärssystem - ERPAI och filosofiArtificiell intelligens - grundernaArbetspsykologiArkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitekturAkademisk svenska för andraspråkstalareAlkohol- och narkotikaproblem 1Antikens tempel och helgedomarAnalysera text och siffror: R för samhällsvetareAktivitet och ätande vid demenssjukdomAreella näringarÄldre personers levnadsvillkorAtt utveckla interventioner för att främja hälsa och förebygga ohälsaAlgebra och representationteoriAtt tala om ekologi: från natur till avatarAtt uppfinna smarta framtiderAffärsmodellsinnovationArabiska, Grundkurs 1, del IIArbetsrättAllmän språkvetenskap: KandidatkursÄldre personers levnadsvillkorAkutsjukvårdAtt forska i skog - vetenskapsmetodikArbetsmarknadsekonomiAndraspråkstillägnandeAvancerad och experimentell typografi och kompositionAsienstudier: Dagens sydöstasiatiska samhällenAvancerad informationsvisualisering och tillämpningarArtificiell intelligensAlternativ tvistlösningAffärssimulering och dataanalysAvancerad forskningspraktik i biologi IAnvändbarhetArbete och hälsa: hälsopromotion och sjukdomsförebyggande ansatserAntropologisk teoriArbetsterapi - professionellt resonemang 1Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektivAtt läsa och skriva poesiAI-baserade sökmetoder för mobila robotarAnalysens grunderAPI-design och best practicesAckordinstrument och sång VArbetarlitteratur - historiska och internationella perspektivÄmnesdidaktik I, Instrument och ensembleAtt skapa hållbara framtider - en introduktion till framtidsstudier och scenariometoderÄmnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot parodontologiAtt administrera migrationAvancerade fornegyptiska texterAkut och kronisk inflammationAmning - Hälsa och vårdande, grundnivåAvancerad produktutvecklingAutonoma robotar och ROSAtt forska om tidigmodern tidAlgebraisk topologiÄmnesdidaktik i estetiska ämnen med fördjupningarAvancerat kvalitetsprojekt inom InteraktionsteknikAtt samla in, analysera och moderera användargenererat material från sociala medierAnalysvetenskap och forensikAnläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknikAkademiskt skrivande på engelskaAnalytisk kemiAvancerad forskningspraktik i materialkemi, fysikalisk kemi, oorganisk kemi eller analytisk kemi IAtt göra utställning: rum, publik och samhälleArbetsmiljö G1FAntropologiska perspektiv på ekonomi: om kohandel och kapitalismAvancerad forskningspraktik i biokemi, biofysik, bioinformatik eller neurokemi IIAktuella forskningsområden i fysikArkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrningAdditiv tillverkningAsienstudier: Internationella Relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgångArtificiell Intelligens för affärsledningAllmän hälsa och oral hälsaArkitekturhistoriska speglingar av tid och rumAvancerad forskningspraktik i biologi IIAudiovisuell information och etikAffärsjuridisk fördjupning IIAstronomi: Stjärnornas struktur och utvecklingAvancerad skissteknik IIArtificiell IntelligensArbetslivet som vetenskapligt fält IIAutomation - möjligheter och utmaningarAnestesi- och intensivvårdAvancerad forskningspraktik i organisk kemi IArbetsplatsförlagd utbildning i Data ScienceAnalys av den svenska skogsbruksmodellen avseende ekonomiska värden, naturvärden och sociala värdenAkademisk kommunikation och ny forskning inom digital tjänsteinnovationÄmnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i kemi (KPU)Asienstudier: Global och regional politik i Öst- och SydöstasienAtt skapa dans för barn och ungaAnalytiska metoder inom miljöforensik IIArbetslivets juridik IÄmnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot kariologi för vuxnaAllmän tandvård, fördjupningkursArtificiell intelligens för hälsaAnswer set programmeringÄmnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i biologi (KPU)Akademiskt lärarskapAsyl- och flyktingrättAktiv karriärstartAktuella frågor inom konsumentmarknadsföringAvancerad komplex analysArtificiell intelligens (AI), big data och precisionsmedicin: Utmaningar och möjligheter för folkhälsaArtificiell intelligensAvancerad Computational Fluid Dynamics (CFD)Additiv TillverkningArtificiell intelligensArabiska, Grundkurs 1, del IAvancerade undersökningar vid nedsatt andningsfunktion inom fysioterapiAdaptiv Lean ProgramvarutestningArbetsmiljö och organisationÄmnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i matematik (KPU)Arbetsrätt med juridisk introduktionAvancerad tjänstedesignAsienstudier: Mänskliga rättigheter i Öst- och SydöstasienAffärsmodellsinnovationAtt arbeta som specialpedagogAvancerad vård och omvårdnad vid komplexa behovAtt representera en annan människaAvancerade metoder och publicering inom företagsekonomiAvfallshantering och resurshushållningAI i samhälletAsienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytandeAktivitet och ätandeÄmnesdidaktik och digitala verktyg för ämneslärare i idrott och hälsa (KPU)Andraspråksinlärning och flerspråkighetAlgebraiska strukturerAsienstudier: Öst- och Sydöstasiens roll i den globala ekonominArbetsterapi - professionellt resonemang 2Algoritmer och datastrukturer med objektorienterad PythonArbetsmiljö och den hållbara arbetsplatsenAsienstudier: Utvecklingsteorier och utvecklingsfrågor i Öst- och SydöstasienAvancerad digital reglerteknikAnläggningsteknik 1Alkohol- och narkotikaproblem 2Avancerad strukturdynamik - modellering, testning och valideringAtt arbeta med beteendeförändringAsyl- och flyktingrättArtkunskap och systematik för biologilärareArbetsmarknadsekonomiArtificiell Intelligens i samhälletAtt undervisa i åk 4-6 (VFU)Att studera kommunikationAktivitet och ätandeArbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskapAvancerad forskningspraktik i organisk kemi IIAmning och anknytningAtt driva, leda och utveckla hållbara besöksnäringsföretagAktuella forskningsfrågor inom digital filologiArytmier - hjärtklappning, stroke och plötslig dödAtt skriva barnlitteratur, introduktionAutomatiserad mjukvaruutvecklingAllmän relativitetsteoriArbetslivet som vetenskapligt fält IAvtagbar protetikÄmnesdidaktisk fördjupningArtificiell intelligens för webbenAffärsjuridisk fördjupning IAdditiv tillverkningAtt skriva barnlitteratur - litterär gestaltning i bilderboken IArbetsliv och hälsaAndraspråksutveckling och inlärarspråkAsienstudier: Social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet i Öst- och SydöstasienÄmnesdidaktisk fördjupning mot förskolanAvancerad bioinformatikArbetsvetenskap (31-60)Anställningsbar - för ökad attraktivitet på arbetsmarknadenAgil och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkterAmning - Hälsa och vårdande, grundnivåAvancerad litterär analysArabiska för lärare i modersmål i åk 1-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet.Åldrandets psykologiAtt undervisa i F-3 (VFU)Allmän kemi med läkemedelsinriktningAnatomiAnalys och linjär algebraAlgebra IIIAlgebra och kombinatorikAnalysens grunderAlgebra och geometriAllmän farmaceutisk kemiAnalytisk farmaceutisk kemiAlgoritmer och datastrukturerAtt utföra redovisningsforskningAtt använda redovisningsforskningArrangeringstekniker I G1NAnläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägarAllmän och organisk kemiAnalytisk kemi TAnalys i en variabelÄmneslärare i fysik, introduktionskursAnatomi AAnalytiska metoderAlgebra DV1Analytisk kemiAllmän och organisk kemi med läkemedelsinriktningAnalytisk kemi och biokemisk metodikArkitektoniska scenarierArkitektoniska rum och texturerArkitektoniska gränser i det offentliga rummetAvancerade konstruktioner och gestaltningsprocesserAvancerade gestaltningsprocesserArbetsliv och samhälleArbetsliv och etnisk mångfaldARPAAstronomisk navigationArkitektens redskapArkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverkArkitektur, baskurs C (åk 1)Arkitekturens teori och historia IArkitekturteknik 2: ByggnadsmaterialArkitekturens teori och historia IV (Åk 1)Arkitektur, baskurs D (åk 1)Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysikArkitektur, baskurs A (åk 2)Arkitekturens teori och historia IIIArkitekturteknik 4: Energi och installationsteknikArkitekturens teori och historia II (Åk 2)Arkitektur, baskurs B (åk 2)Arkitekturens teori och historia VAnvändning av MATLABAllmän förmögenhetsrättArkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljöArkitekturens teori och historia VIArkitektur - I tid och rumArkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orienteringAffärsjuridikAffärsutveckling och entreprenörskapAkademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoderArkeologi och antik historia IArkeologi och antik historia IIAllmän företagsekonomi A11Ämnesintroduktion till interaktionsdesignAlgoritmer och datastrukturerAlgebraArbetsrättArbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metodAvancerad maskininlärningAvancerad projektkurs: AI och maskininlärningAuskultation i examensarbeteAtt utvecklas till tandläkare 1Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning för ämneslärare IAvancerad ekonometri: tidsseriedataAvancerad industriell organisation: konkurrens- och regleringspolitikAvancerad ekonometri: endogenitet och paneldataAvancerad finansiell ekonomiAvancerad internationell handelsteoriAllmän anatomiAvbildningskvalitéAllmän fysiologiArbetsplatsoptometriAffärsrättAvtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrättArbetsrättÄgande- och nyttjanderätt till fast egendomAffärsanalys: data, modeller och beslutArabiska IAtt leda verksamhet i förskolanAvancerad manövrering och nödoperationerÄmnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning IAkademiskt språkbrukAtt studera politik IAnalytiskt skrivandeAtt studera politik II - Teori och metodArbetsrättAdvanced Digital Landscape Analysis with GISAnvändarstudierApplied Management of Change and Innovation for SustainabilityAnatomi, fysiologi, cellbiologi med histologiAkademisk svenska för andraspråkstalareArbetsterapi: Introduktion i arbetsterapiArbetsterapi: Aktivitet och hälsaArbetsterapi: Teori, modeller och metoderArbetsterapi: Funktionell anatomiArbetsterapi med fokus på aktivitet och miljöAllmän kemi för yrkesverksammaAffärsredovisningArbets- och organisationspsykologi