“We connect game changers of the future with the workplace of tomorrow based on common interests”

Vi vill förenkla och stärka samverkan och matchning mellan studenter och arbetsgivare och skapa en plattform som bygger på att eliminera budbärare och mellanhänder. Vi bygger en innovativ, enkel och kraftfull digital tjänst som möjliggör för en direkt samverkan och matchning mellan studenter och arbetsgivare där det gemensamma och genuina intresset mellan parterna är det som skapar en relevant och hållbar relation. Detta kallar vi för intressebaserad matchning. Vi är här för att förenkla, modernisera och förändra på dagens sätt att rekrytera men även här för att tillsammans skapa framtidens arbetsplatser som bygger på det gemensamma och genuina intresset!

“To make people happy and satisfied at their workplace in order to make themselves, their environment and the world continuously better”

Det sägs att en människa normalt spenderar mellan 10-15% av sitt mänskliga liv på sin arbetsplats, vidare genomförde konsultbolaget Deloitte 2011 en studie (Shift Index Survey) som påvisar att 80% är missnöjda med sin arbetssituation. Tittar vi närmare inom vår inre krets såsom vänner, familj och bekanta så stämmer det påståendet dessvärre än idag. Det vill vi göra någonting åt! Vi är övertygade om att intresse och passion för områden, branscher eller sakfrågor skapar en inre glädje, förstärkt självkänsla och en genuin vilja att utvecklas och bidra till något bättre. Vi vill skapa förutsättningar för alla utav oss att gå till sin arbetsplats med en genuin känsla av lycka och vilja, att faktiskt bidra. Fler medarbetare som ler från insidan tror vi inte bara skapar ett bättre resultat utan även i sin tur bidrar till en bättre värld!

“By living our own passion with dedication, using creativity through innovation, and always having integrity when connecting people and the world of information”

Vi lever som vi lär! Vi är övertygade om att förändring och innovation skapas i en omgivning av olikheter och fritt tänkande. Allt börjar dock med oss själva där passion, hängivenhet, kreativitet och integritet är våra drivkrafter. Detta för att inte bara bidra utan att även göra skillnad för vår omgivning och den kontext vi verkar inom!

Våra drivkrafter

Passion

Vi lever som vi lär, där passionen för att skapa förutsättningar för en arbetsmarknad som bygger på gemensamma intressen mellan framtidens förändrare och framtidens arbetsplatser är något vi känner, visualiserar och applicerar dagligen!

Hängivenhet

Att känna drivet, glädjen och viljan att konstant leverera, utvecklas och utveckla andra inom ramen för sina förutsättningar är nyckeln till framgång och progress. Vi strävar alltid efter att gör det lilla extra och har viljan att kontinuerligt förbättras så vi kan förbättra vår omgivning till det bästa möjliga!

Kreativitet

Att känna friheten i att skapa är en förutsättning för att förändra något till det bättre, därför bygger vi allt vi gör på att tillåta det fria skapandet, och tro det eller ej så blir resultatet förr eller senare alltid förvånansvärt bra!

Integritet

Frihet har dock vissa begränsningar där moraliska och etiska ramar sätter dessa. Vi vill bygga en värld där alla får vara med, där alla kommer till tals, och där människans personliga intressen alltid går först, oavsett förutsättningar och omständigheter!